6 Myter om IT-leasing

Selv om mange virksomheter allerede bruker leasing i en eller annen sammenheng (biler, printere, kaffemaskiner etc.), er oppfatningen av leasing fremdeles preget av myter. Det til tross for at realiteten er en helt annen. Det medfører at mange kvier seg for å bruke leasingbaserte anskaffelsesmodeller når det gjelder IT. Vi tar et oppgjør med mytene en gang for alle.

1.     «Leasing koster mer»

Leasing fjerner ikke bare kostnaden for kjøp av nye enheter. Regelmessig utskifting av IT-parken medfører også redusert totaltkostnad for utstyret.

 

2.    «Å håndtere finansiering av en leasingplan for et stort antall enheter er unødvendig komplisert»

Leasing gjør budsjettplanleggingen enklere ettersom betalingen for hver enhet er forutsigbar gjennom hele leasingperioden. Det gjør det enklere å budsjettere neste års kostnader og håndtere regelmessige betalinger.

 

3.    «Leasing gjør det vanskeligere å agere på behov for nytt utstyr»

Leasingavtaler kan, ved uforutsette behov for utstyr, tillate at kostnader skrives av over en lengre periode som reduserer kortsiktig finansiell påvirkning. Dette sørger også for at utskiftingsplanen går på skinner og ikke forstyrres av strenge budsjetter eller budsjettendringer som følge av nye prioriteringer.

 

4.    «Leasing gjør det mer komplisert å skifte ut gammelt utstyr med nytt»

Leasing forenkler overgangen fra gammelt utstyr: Når det nye utstyret leveres kan sikker sletting av sensitive data på det gamle utstyret inkluderes i end-of-lease-prosedyren.

 

5.    «Leasing fører alltid med seg skjulte kostnader»

Inkludert i leieprisen ligger håndtering av returenheter, datasletting, avhending og videresalg. Kjøpt utstyr derimot, er av stor verdi for bedriften og medfører dermed en risiko for at kostnadene rundt avhending og datasletting påvirker hvorvidt verdiene kan realiseres eller ikke.

 

6.    «Leasing er ikke fleksibelt nok til å møte endringsbehov i bedriften»

Dersom man ønsker å beholde individuelle enheter lenger enn utgangspunktet definert i leasingavtalen, tilbyr enkelte leasingselskaper utvidelse av leasingperioden eller utkjøp av utstyret på kort varsel.

 

Les mer

Relaterte saker