Bærekraftskalkulator for ditt IT-utstyr

Å gi enheter et nytt liv etter endt leasingperiode kan gi en positiv påvirkning på miljøet.

Bærekraft

La IT-utstyret bidra til et mer bærekraftig klimaregnskap

Dagens IT-løsninger må gi maksimal effektivitet, gjøre hverdagen enklere og være kostnadseffektive. Men de selskapene som er flinkest i klassen ønsker mer enn det.

Klargjøring av brukt IT-utstyr gir lavere CO2-utslipp og mindre ee-avfall da det ikke trenger å produseres en ny enhet.  Derfor får du mer ved å ta i bruk våre tjenester:

3StepIT-five-steps_icon4

Få tilgang på det siste av teknologi samtidig som du minimerer din innflytelse på miljøet

imgs_plant orange 2

Mulighet til å bidra til klimaløsningen i stedet for å være en del av klimaproblemet

imgs_bicep orange-1

Tilgang til de mest bærekraftige IT-tjenestene som finnes.

Bærekraftig IT-kalkulator

Vi kan hjelpe deg med å anslå hvilket potensielt positivt miljøresultat dine enheter kan gi, i stedet for å kaste dem etter den første syklusen. Kalkulatoren nedenfor er kun ment som illustrasjon. Den er basert på en metodikk utviklet av et eksternt konsulentselskap med spesialkompetanse innen modellering og analyse av CO2-utslipp. Beregningen for unngåelse av e-avfall bruker offentlige data om WEEE-volumer (Waste Electrical and Electronic Equipment) basert på vekten av hver produktgruppe. Metoder kan variere avhengig av produsenter og over tid

Fyll inn ca. antall IT-enheter i din bedrift under. Vi regner ut den positive innflytelsen du kan oppnå med våre bærekraftige IT-tjenester.

 

CO2 og EE-avfall forklart

Selskaper av alle størrelser kan gjøre en forskjell ved å ta grep for mer bærekraftig IT-bruk. Se hvor mange ganger du kunne flydd til månen (om det er det du drømmer om) basert på unngått utslipp av CO2.

Green Office
100 ansatte
Green Earth

Gjennomsnittlig CO2 besparelse kan sammenlignes med å fly 15 ganger fra Nordpolen til Sørpolen.

Green Bin

Gjennomsnittlig besparelse av EE-avfall kan sammenlignes med å kaste 130.344 plastikk-penner

Blue Office
250 ansatte
Blue Earth

Gjennomsnittlig CO2 besparelse kan sammenlignes med å fly rundt jorden 11 ganger

Blue Bin

Gjennomsnittlig besparelse av EE-avfall kan sammenlignes med å kaste 57.111 kaffekopper

Orange Office
800 ansatte
Orange Earth

Gjennomsnittlig CO2 besparelse kan sammenlignes med å fly til månen og tilbake - to ganger

Orange Bin

Gjennomsnittlig besparelse av EE-avfall kan sammenlignes med å kaste 419 kontorstoler

Technology Lifecycle Management: potensialet til å gjøre en forskjell, én enhet om gangen.

Vårt løfte

Ta steget mot bærekraftig IT

Kontakt oss

*Kildedataene for disse utregningene kommer fra våre ombrukssentere, hvor vi prosesserte mer enn 530 000 enheter i 2020. Vi kalkulerer unngått CO2 ved å måle medianen av CO2-utslipp per produkt-gruppe. Vi baserer dette på data hentet fra produsentene av de mest populære modellene innen hver produktgruppe. Det unngåtte EE-avfallet er kalkulert basert på vekten av hver produktgruppe. Vi bruker medianvekten av de mest populære modellene i hver produktgruppe. Våre kunder mottar en detaljert bærekraftsrapport for hver batch av enheter som er returnert til oss.

 

Antagelser:

Selskaper med 100 ansatte har 50 bærbare PC'er, 50 stasjonære PC'er. 50 skjermer og 30 smarttelefoner som potensielt tilsvarer 38.550 CO2 og 756 kg EE-avfall.

Selskaper med 250 ansatte har 200 bærbare PC'er, 50 stasjonære PC'er, 50 skjermer, 150 smarttelefoner og 50 nettbrett som potensielt tilsvarer 79.700 CO2 og 1.028 kg EE-avfall.

Selskaper med 800 ansatte har 600 bærbare PC'er, 200 stasjonære PC'er, 200 skjermer, 400 smarttelefoner og 200 nettbrett som potensielt tilsvarer 270.000 CO2 og 3.774 kg EE-avfall.