Nyheter

Les våre nyeste saker

Beviselig bærekraftig IT

15 Feb 2021

Bærekraftig IT står i sentrum av vår virksomhet. Vi vet at bærekraft er viktig for stadig flere virksomheter og at det i økende grad skal rapporteres. Vi anser det som vår plikt å opplyse våre kunder om hvilken innsats de bidrar med når de benytter seg av våre tjenester. Få årlige...

Les mer

Finansavisen 15.02.2021: Doblet overskuddet

15 Feb 2021

3stepIT klarte 16 prosents omsetningsvekst og en dobling av resultatet i fjor. Økt oppmerksomhet rundt bærekraft og mer leasing av IT-utstyr ligger bak økningen. – Vi er ikke overrasket over at markedet har vært bra etter covid-19-utbruddet, den samme utviklingen så vi også under finanskrisen og...

Les mer

2020 – et utfordrende år

18 Dec 2020

Året som har gått har snudd det meste på hodet for de aller fleste av oss. Pandemien har preget oss alle både privat og i arbeidssammenheng. For mange har det vært et ekstremt utfordrende år med total lockdown, sosiale restriksjoner og en helomvending i måten vi jobber på. For mange har overgangen...

Les mer

3stepIT vinner Leasing Lifes bærekraftpris

23 Nov 2020

3stepIT er stolte av å få tildelt årets bærekraftpris i forbindelse med Leasing Lifes prisutdeling . Det er en ære å motta en slik pris på bakgrunn av vårt mål, som er å hjelpe kunder med å implementere sirkulærøkonomiske prinsipper i virksomheten ved hjelp av effektiv og bærekraftig IT-...

Les mer

3stepIT blant topp 100 IT-selskaper i Norge

22 Sep 2020

Hvert år slipper Finansavisen en oversikt over topp 500 IT-selskaper. På mandag kom årets: 3stepIT har i år igjen havnet blant topp 100 IT-selskaper i Norge. Vi er et IT-selskap tuftet på bærekraft og sirkulærøkonomi som ønsker å hjelpe virksomheter med å implementere en smartere og grønnere måte å...

Les mer

3stepIT dobler gjenbruksvirksomheten

17 Sep 2020

IT-tjenesteselskapet 3stepIT livnærer seg på livssyklushåndtering av teknologi i 3 steg: anskaffelse, administrasjon og avhending. Den sirkulærøkonomiske forretningsmodellen tiltrekker seg kunder på tvers av bransjer og industrier i både privat og offentlig sektor. En viktig del av...

Les mer

En tredjedel av stasjonære PCer overflødig etter COVID-19

16 Sep 2020

Ny rapport avdekker at tonnevis av IT-utstyr ble stående ubrukt under den globale nedstengingen, samt utforsker fremtidige planer for europeiske virksomheter etter pandemien. Nesten en tredjedel (29%) av stasjonære PCer ble overflødige og etterlatt på kontorene da hjemmekontor ble innført som følge...

Les mer

3stepIT støtter: TV-aksjonen 2020 - Et hav av muligheter

31 Aug 2020

3stepIT er opptatt av det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær økonomi. Mange av konsekvensene fra den lineære økonomien må ryddes opp i og i år støtter vi TV-aksjonen som går til WWFs arbeid for å bekjempe havplast. Vi lever i en verden hvor vi forbruker enorme mengder plast og hvert...

Les mer

Anbud365 - 06.06.2020: Når innkjøper mister blikket på hva som er viktig

11 Aug 2020

Av Truls Buchar, siviløkonom og salgsdirektør i 3 Step IT (Anbud365 har innhentet kommentar fra Sykehusinnkjøp til denne artikkelen, se nederst.) Til tider kan det virke som at innkjøpsjus er altoverskyggende for mange offentlige innkjøpsmiljøer. På mange måter kan man forstå at det har blitt slik...

Les mer