Bedriftsansvar (CSR)

Bærekraft er en del av vårt DNA. Vi er stolte av å være et selskap som tar ansvar og at vår forretningsmodell bidrar til bedre, grønnere teknologikonsum.

EN GLOBAL UTFORDRING

Vi tar vare på planeten

Vi håndterer verdens teknologi, et ansvar vi tar på alvor – og vi står overfor en alvorlig utfordring. Elektronisk avfall er verdens raskest voksende avfallskategori og anslås å runde 57,4 millioner tonn i løpet av 2021. Klimaendringene påvirker oss alle og skaper utfordringer for både økonomien og samfunnet.

92%

av ledere sier det er viktig å redusere virksomhetens CO2-utslipp

71%

av verdens land har nå reguleringer for EE-avfall

Innen 2040

vil IKT-sektoren stå for 14% av globale CO2-utslipp

MINDRE AVFALL, MER GJENBRUK

Våre bærekraftmål

Vi er opptatt av å vokse på en bærekraftig måte og at vekst skal skje på en måte som støtter samfunnene våre. I 2020 reddet vi mer enn 500.000 enheter fra å bli kastet og sørget for at de heller fikk nytt liv. Vi ønsker å gjøre enda mer etter hvert som vi vokser.Vi ledes av vår forpliktelse om å ‘TA HÅND OM VERDENS TEKNOLOGI', og fokuserer våre ESG-tiltak mot fire hovedområder

3StepIT-people_icon1
Lederskap innen bærekraftig IT
3StepIT-recycle_icon2
Null avfall

 

3StepIT-carbon_icon
Null utslipp

 

3StepIT-sustainability-icon4
Bærekraftig vekst
Og forplikter oss til fire mål
3StepIT-economy-strategies-white
Utvikle og fremme sirkulær-
økonomiske strategier
3StepIT-commit-to-zero-waste-white1
Null avfall innen 2030
3StepIT-commit-to-zero-white1
Null utslipp innen 2025
3StepIT-pursue-excellence-white
Etterstrebe eksemplarisk forretningsdrift

Dette gjør oss til en bidragsyter i kampen mot flere av planetens store utfordringer:

3StepIT-corp-respon-climate-change-110px-icon
Klimaendringer
3StepIT-corp-respon-elec-waste-110px-icon
Elektronisk avfall
3StepIT-corp-respon-digital-divide-110px-icon
Digitale ulikheter

Og bidra til FNs bærekraftmål:

mÜl 9- bokmÜl
mÜl 10 - bokmÜl
mÜl 12- bokmÜl
mÜl 13- bokmÜl

VÅR PÅVIRKNING

Les vår bærekraftrapport

Last ned vår bærekraftrapport for å lære mer om hvordan vi bidrar til en grønnere morgendag.


Last ned
Sustainability-report-2020

FORPLIKTET TIL BÆREKRAFT

Våre grønne referanser

Vi mener det er viktig å etterleve våre bærekraftforpliktelser hver eneste dag gjennom ord, handlinger og resultatene det gir:

About-us-amazing-at-our-heart-icons (2)

98% av utstyr returnert til oss etter endt leieperiode klargjøres og selges i annenhåndsmarkedet

About-us-amazing-at-our-heart-icons (1)

Fem av våre seks gjenbruksfabrikker bruker kun grønn energi

About-us-amazing-at-our-heart-icons

Vi er medlem av UN Global Compact og jobber med flere av FNs bærekraftmål

About-us-amazing-at-our-heart-icons (5)

Vi har mottatt karakter A gjennom Ellen MacArthur Foundation´s Circulytics™-vurdering

VÅRE RETNINGSLINJER

Rammeverket vi opererer etter

Hos 3stepIT er ikke retningslinjer og policyer bare oppgaver som skal hukes av, men et essensielt rammeverk som hjelper teamet med å ta de rette beslutningene.

About-us-amazing-at-our-heart-icons (3)
Etiske retningslinjer

Vi behandler hverandre med respekt

Last ned
About-us-amazing-at-our-heart-icons (1)
Kvalitet og miljø

Vi behandler kunder og miljø med respekt

Last ned
About-us-amazing-at-our-heart-icons (4)
Informasjonssikkerhet

Vi behandler data og informasjon med respekt

Last ned

VARSLING OG RAPPORTERING

Atferdsmessige kontroller og tiltak

Hvis vi ikke har handlet slik du mener vi burde, setter vi pris på om du rapporterer hendelsen. Varslingskanalen vår er anonym og omfavner all atferd som kan skade enkeltpersoner, selskapet eller miljøet.

Rapporter en hendelse

Markedsledende løsninger

Komplett Technology Lifecycle Management

Les mer