Bedriftsansvar

Vi er miljømessig, økonomisk og sosialt ansvarlige

Paragraphs

Bærekraft handler ikke bare om hva vi gjør, men også om måten vi gjør det på.

Hos 3stepIT betyr bedriftsansvar at vi utvikler virksomheten vår for å bli så miljømessig, økonomisk og sosialt ansvarlig som mulig. Vi prøver å engasjere til åpen og ærlig dialog med våre kunder, partnere og ansatte om både:

  • Måten vi opptrer som virksomhet
  • Påvirkningen virksomheten har på miljøet og markedene vi opererer i  

Vårt mål er å være ansvarlig og troverdig i alt vi gjør, uavhengig av hvor vi gjør det. 

3 Step IT

CEO, Carmen Ene, snakker om bærekraft innad i 3stepIT 

Les mer om bærekraft hos 3stepIT:

Bærekraftrapport 2019

Les mer om bærekraft hos 3stepIT i våre bærekraftrapport fra 2019, produsert i samarbeid med Ernst & Young.

Les mer

Code of Conduct

Vil du vite mer om hvordan vi jobber? Les vår code of conduct hvor vi forklarer hvordan vi setter standarder for vårt arbeid.

Les mer

1. VI ER ANSVARLIGE: 

Vi skaper nye arbeidsmuligheter og utvider virksomheten på bærekraftig vis. 

Vi gir våre ansatte et trygt, rettferdig og åpent arbeidsmiljø.

Vi tilbyr våre ansatte meningsfylt arbeid, muligheter for utvikling og rettferdig belønning.

Vi tilbyr brukt IT-utstyr til utdanningsinsitusjoner og markeder hvor kostnadsbarrierer hindrer tilgangen til den nyeste teknologien, til en overkommelig pris. 

2. VÅRE TJENESTER ER ANSVARLIGE: 

Vi forlenger levetiden til brukt IT-utstyr. Gjenbruk sparer verdifulle ressurser og reduserer karbonutslipp.

Vi reduserer den uunngåelige miljøpåvirkningen fra IT-utstyr ved hjelp av bærekraftig gjenbruk av utstyr. 

Finn ut mer om hvordan våre tjenester hjelper kunder med å bli mer bærekraftige! 

Les mer

Miljøansvar 

Vår forretningsmodell bygger på sirkulærøkonomiske prinsipper som vi stadig utvikler: 

Utvidelse av IT-utstyrets livssyklus 

Forbedring av kvaliteten på de returnerte enhetene

Optimalisering av emballering og transport av enheter 

Ansvarlig håndtering av brukt utstyr

Miljøvennlig praksis i daglig arbeid 

Gjenbruk av IT-utstyr sparer verdifulle ressurser og reduserer karbonutslipp:

For bærbare PC-er kommer størsteparten av karbonavtrykket fra produksjon, mens bruk står for kun 10-30% av livssyklusens totale CO2-utslipp. Ved å doble en PCs levetid, reduseres CO2-utslippet drastisk. 

Sosialt ansvar 

Våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Som et tjenesteselskap tror vi på å sette mennesker først. De hjelper oss å levere kundene så god service som mulig. 3stepIT ønsker å være en god arbeidsplass ved å kontinuerlig utvikle arbeidsmiljøet slik at de ansatte kan:

  • Stole på ledelsen
  • Være stolt av sitt arbeid
  • Ha det gøy og jobbe sammen
3 Step IT
3 Step IT

Vi gir også de ansatte:

  • Profesjonell utvikling
  • Muligheten til å lære
  • Rettferdige og passende goder
  • Et trygt arbeidsmiljø med nulltoleranse for diskriminering

Vi gjennomfører regelmessig undersøkelser om hvordan våre ansatte opplever jobben og hvordan vi kan bli bedre. I den årlige undersøkelsen i 2017 svarte 97% av de ansatte av 3stepIT er en flott sted å jobbe. Dette er noe vi er ekstremt stolte av og vil fortsette å jobbe for. 

Rimelig teknologi for alle

For oss betyr også sosialt ansvar å hjelpe samfunnet som helhet og ta opp kampen mot urettferdighet og polarisering. Vi tilbyr mennesker, spesielt utdanningsinstitusjoner, tilgang til rimelig og oppusset teknologi som: 

Forbedrer kvaliteten i hverdagslivet 

Hjelper til å gi bedre utdanningsmuligheter 

På denne måten kan vi hjelpe skoler med å forbedre utdanningen de tilbyr og forsikre at alle elever har tilgang til teknologi uavhengig av bakgrunn. 

Vi eksporterer også brukt IT-utstyr til land og virksomheter som trenger løsninger av høy verdi til en lavere pris. Selv om etterspørselen er stor, forholder vi oss kun til land med reguleringer for effektv og bærekraftig håndtering av EE-avfall. 

Økonomisk ansvar

Vårt økonomiske ansvar baseres på bærekraftig vekst og forbedring av konkurransedyktighet uten å gå på kompromiss med virksomhetens etikk. Det bunner i 3stepITs verdier som handler om å være ærlige og åpne i alt vi gjør.

Vi har vokst raskt, men stødig og bærekraftig gjennom årene. Denne veksten har latt oss kontinuerlig skape nye jobbmuligheter.

Vårt mål er å fortsette veksten og ekspandere internasjonalt, samt bygge langsiktige og sterke forhold til våre kunder og partnere. 

 

3 Step IT

Rapporter uetisk opptreden 

Vi har en ekstern varslingskanal som tilbyr en alternativ og anonym måte å melde inn bekymringer dersom du mener 3stepITs opptreden er uakseptabel. Ved å rapportere dine bekymringer hjelper du oss med å ta tak i og stoppe aktivitet som kan skade individer, selskapet eller miljøet. Kanalen er tilgjengelig for alle ansatte i 3stepIT, samarbeidspartnere og andre interessenter.

Rapporter din bekymring

Lær mer om varsling av uetisk opptreden hos 3stepIT 

Kvalitets-, miljø- og sikkerhetspolicy for 3stepIT Group og alle tilknyttede selskaper

Finn ut mer