MILJØMESSIG, ØKONOMISK OG SOSIALT

BEDRIFTSANSVAR

For 3 Step IT betyr samfunnsansvar å utvikle virksomheten vår til å være så miljømessig, økonomisk og sosialt ansvarlig som mulig. Vi ønsker å oppmuntre til en åpen og ærlig dialog med våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte om

 • måten vi opptrer som selskap, og
 • den innvirkningen det har på miljøet og på markedene vi opererer i.

Målet vårt er å være ansvarlige og pålitelige i alt vi gjør – og på alle steder vi er virksomme. Miljømessig, økonomisk og sosialt ansvar er grunnlaget for vår forretningsmodell.

Ansvarlig virksomhet betyr at vi:

 • Forlenger livet til brukt IT utstyr. Gjenbruker verdifullt utstyr og reduserer karbonutslipp
 • Reduserer den miljømessige innvirkningen av uunngåelig avhending av IT utstyr
 • Leverer prisgunstig brukt utstyr til utdanningsinstitusjoner og markeder der kostnadsbarrierer hindrer tilgang til den nyeste teknologien
 • Skaper nye jobbmuligheter og utvider virksomheten vår på en bærekraftig måte
 • Tilbyr våre ansatte et sikkert, rettferdig og åpent arbeidsmiljø
 • Tilbyr ansatte jobbtilfredshet, faglig utvikling og rettferdig belønning.

VÅRT MILJØANSVAR

HJELPER DEG Å OPPNÅ BÆREKRAFTIGE MÅL

Additional content

Våre løsninger er designet for å hjelpe kundene å få mer ut av IT-budsjettet sitt og redusere miljøpåvirkningen av IT-driften.

Forretningsfilosofien til 3 Step IT er basert på å forlenge livet til IT utstyret vi leaser til våre kunder. Vi sparer ressurser og minimerer miljøpåvirkningen ved avhending ved

 • å gjøre det enkelt og økonomisk for våre kunder å returnere leaset utstyr
 • å forlenge brukstiden til IT utstyr ved å pusse det opp og selge det videre for sekundær bruk

Vi finner et nytt hjem til 98 % av det returnerte utstyret. De resterende 2 % er vanligvis feilaktig eller ødelagt utstyr som blir ansvarlig resirkulert via våre ISO 14001-sertifiserte gjenvinningspartnere.

Bærekraft i stadig utvikling

Vi evaluerer virksomheten vår regelmessig fra et miljøperspektiv. Målet vårt er å utvikle virksomheten for å sikre at vi opererer på en enda mer ansvarlig og bærekraftig måte.

Vi utvikler våre metoder og prosesser kontinuerlig for å redusere innvirkningen på miljøet. Dette inkluderer også emballasje og transport, samt gjenbruk og resirkulering av emballasje. Vi har for eksempel utviklet våre egne miljøvennlige pakkemetoder i samarbeid med vår logistikkpartner: Vi reduserer mengden pakkemateriale som brukes i våre leveringer. Vi gjenbruker emballasje der det er praktisk. Vi resirkulerer emballasjen når den er utslitt.

Additional content

VED Å SETTE DE ANSATTE FØRST SIKRER VI

LEVERING AV DEN BESTE SERVICEN TIL VÅRE KUNDER

Additional content

De ansatte er en avgjørende faktor for vår suksess og vår mest verdifulle ressurs. Som virksomhet tror vi at når vi setter menneskene først, leverer de den beste servicen til våre kunder.

Vi ønsker å være et fantastisk sted å jobbe på for våre ansatte. Vi utvikler kontinuerlig

 • et arbeidsmiljø der de ansatte kan stole på ledelsen
 • være stolte av arbeidet sitt
 • like å jobbe med hverandre

Vi undersøker regelmessig hva våre ansatte mener om jobben sin. Vi lytter til tilbakemeldingene deres.

Vi tilbyr også trivsel, faglig utvikling, læringsmuligheter, rettferdige og egnede frynsegoder og et trygt arbeidsmiljø der alle behandles likt og der ingen former for diskriminering tolereres.

Hvert år gjør vi en undersøkelse med de ansatte og bruker responsen til å vurdere og forbedre vår tilnærming til drift, kommunikasjon og opplæring. Det viktigste denne undersøkelsen viser er at 98% av de ansatte mener at 3 Step IT er en god arbeidsplass. 

Prisgunstig IT-teknologi for alle

For oss handler sosialt ansvar også om å gi folk tilgang til prisgunstig teknologi som

 • forbedrer kvaliteten til hverdagslivet
 • bidrar til å gi dem bedre utdanningsmuligheter

Ved å videreselge brukt IT utstyr og gjøre det tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner til konkurransedyktige priser, kan vi hjelpe skolene å forbedre undervisningen.

Mye av utstyret vi klargjør blir eksportert. Det største markedet for det brukte utstyret er Polen, hvor mange virksomheter er mindre modne og brukt utstyr ses på som en løsning med høy verdi til lavere kostnad. Selv om det er spredt etterspørsel for brukt IT-utstyr, begrenser vi vår salg til land hvor det finnes lovgivnging for elektronisk avfall for å forsikre at avhendingen foregår på en ansvarlig måte.

Vekst med integritet og økonomisk ansvar

Vårt økonomiske ansvar er basert på bærekraftig vekst og på å forbedre vår konkurranseevne uten at det går på bekostning av vår forretningsetikk. Det har sine røtter i 3 Step IT-holdningen, som handler om ærlighet, transparens og åpenhet i alt vi gjør.

Siden 3 Step IT ble grunnlagt i 1997, har vi vokst raskt, men også kontinuerlig og miljøforsvarlig. Denne kontinuerlige og bærekraftige veksten har gjort det mulig for oss å skape nye jobbmuligheter.

Vårt mål er å fortsette denne veksten og ekspandere internasjonalt. Langsiktige, solide og gjensidige relasjoner med kunder og samarbeidspartnere danner grunnlaget for vår vekst.

FÅ DE SISTE NYHETENE OG OPPDATERINGENE

Thank you! Please check your email to activate your newsletter subscription.