Våre frontend-
tjenester

IT-avdelingens forlengede arm

3stepIT gjør mer enn å finansiere investeringene dine, vi er også
«IT-avdelingens forlengede arm».

 

3stepIT tilbyr et stort spekter av frontend-tjenester for bedrifter. Frontend-tjenestene er selvstendige tjenester og er uavhengige om bedriften benytter seg av våre Technology Lifecycle Management-tjenester eller ITAD-tjenester.

 

Vi har et ombrukssenter på 3.600 kvm på Ski. Senteret er godkjent i henhold til Forsikring FG2 og ISO-sertifisert på kvalitet (ISO-9001), miljø (ISO-14001) og sikkerhet (ISO-27001). 

IT er ofte presset på arbeidsoppgaver, lagerplass og arbeidsmengde. 3stepIT kan hjelpe både med å frigjøre tid og plass. Våre tjenester kan bidra til at deres IT-avdeling kan spare både tid og kostnader. Tjenestene bidrar til sirkulærøkonomi, reduserte kostnader, sikkerhet når det kommer til deres IT-park og ikke minst bærekraft. 

VÅRE TJENESTER

3stepIT tilbyr et bredt spekter av frontend-tjenester for å gjøre bedriftens IT-hverdag mer forutsigbar og sikker. Vi har en prosjektavdeling som kan hjelpe til med oppsett av utstyr, ved for eksempel flytting, større installasjoner etc.

Group 5594 2
MOTTAK OG ANKOMSTREGISTRERING
Sørg for at riktig vare, riktig antall og en uskadet forsendelse ved å bruke vår tjeneste for mottak og registrering av IT-utstyr. Alt utstyr registreres i vår webbaserte lagerportal, hvor kunden får oversikt.
recycle grey
RETUR OG KJØP AV BRUKT IT-UTSTYR
Realiser verdiene i bedriftens brukte IT-utstyr. Unngå at utstyr hoper seg opp på lager eller i kjeller. All data på det brukte utstyret slettes og dokumenteres, og vi klargjør enheten for ombruk.
misc8 grey
REFURBISH FOR INTERN BRUK
Klargjør enheter for eierskifte internt i bedriften. Enheten gjennomgår sikker sletting og rengjøring før den bytter bruker.
correct grey
SIKKER SLETTING
Trygg og sikker sletting av all data i henhold til GDPR. Motta slettesertifikat, NSM-godkjent.
truck grey
SAMPAKKING, LOGISTIKK OG FRAKT
Utnytt muligheten til å pakke mer utstyr sammen. Dette sparer miljøet og penger på både transport og emballasje. 
display grey
AVEMBALLERING OG MERKING
Avemballering og merking er ofte problematisk med tanke på både den fysiske plassen det tar, men også med tanke på sortering av avfallet i etterkant.
web grey
TANKING AV IMAGE
(SCCM ELLER AUTOPILOT)

Hjelper IT-avdelingen å tanke image og klargjøre enheten eller enhetene for bruk, slik at brukeren kommer til en PC som er klar til bruk. Dette sparer tid, unngår nedetid for den ansatte og høyner brukeropplevelsen. 
 
warehouse grey
BUFFERLAGER OG BYTTEPOOL
3stepIT stiller med på lager for kundens enheter som sendes ut etter behov. Byttepool gir kort ventetid og det er alltid tilgjengelige enheter. Når den ansatte opplever feil, sendes en ny eller klargjort enhet til bruker som returnerer feilet enhet. Her kan vi også håndtere Service, garanti og forsikringssaker for kunde.