Paragraphs

Verden endrer seg hele tiden. Vi ønsker å forsikre at teknologi er hjelpemidler og ikke hindringer for brukerne i deres arbeid. Vi hjelper deg med å administrere den komplette IT-livssyklusen slik at brukerne forblir fornøyde og produktive.

I dag hjelper vi  mer enn 4000 bedrifter med administrasjon av over 2 millioner enheter. Som et resultat kan våre kunder:

1. Anskaffe IT enkelt 
2. Administrere IT effektivt 
3. Skifte ut IT på en sikker måte 

IT-driften blir mer bærekraftig ved hjelp av våre tjenester fordi 97% av returnert utstyr gjenbrukes. 

Kundene våre sier:

3 Step IT Solutions

“Det beste med vårt samarbeid er kanskje fleksibiliteten og hvordan våre behov tas med i beregningen. 3stepIT er en av våre beste partnere."

Paragraphs

Bedrifter benytter våre løsninger for administrasjon av IT-livssyklus for å: 

Forbedre budsjettfleksibilitet og investere ressurser i hovedvirksomheten 

Les mer

data security

Forbedre IT-administrasjon og support 

Les mer

data security

Redusere avskrivninger av utstyr og risikoen rundt datasikkerhet 

Les mer

Gjøre IT-parken mer bærekraftig 

Les mer

From our blog:

Les våre siste nyheter

Paragraphs