SJEKKLISTE FOR BUDSJETTERING OG PLANLEGGING AV 2018

Title

SJEKKLISTE FOR BUDSJETTERING OG PLANLEGGING AV 2018

Sjekkliste_for_budsjettering

1. Fokus på hvor pengene er

Investeringer bør rettes mot vekst i kjernevirksomheten. Tenk nøye på hva du vil eie i 2018. Flyttbare ressurser og rekvisita er ikke lukrative investeringer. Det er på tide å lease IT-eiendelene. Leasing frigjør ressurser, slik at du kan fokusere på kjerneaktivitetene til selskapet.

2. Selg de gamle enhetene dine, og lease nye
Bruksrett trumfer eierskap. Overgangen til friheten kan være vanskelig hvis strategien knyttet til utskifting av utstyr alltid har vært basert på kjøp. Du kan gjøre endringer lettere for IT-utstyr: Du trenger ikke vente på planlagte utskiftingsdatoer. Du kan selge utstyret som du allerede har til oss, og starte leasingen med en gang.

3. Sikre transparens
Økonomiske overraskelser er sjelden gledelige. Det er derfor man overvåker kostnader og allokeringer løpende. Forretningsledere, økonomiledere og kontrollere må vite hvor kostnadene kommer fra, både per enhet, og på månedlig basis. Planlegging og budsjettering må støttes av systemer som gir klar og konsekvent informasjon i hele budsjettperioden.

4. Øk bærekraften i organisasjonen din
Bærekraft er en bekymring for flere og flere selskaper og organisasjoner. Livsyklustjenester er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis.  
Så, neste år velger du en mer bærekraftig måte å håndtere IT-utstyret. Mindre sløsing er bra for miljøet, samfunnet og selskapet ditt.

5. Forbered deg på endringer i arbeidsmetodene
Hvordan planlegger du neste generasjons verktøy for selskapet ditt? Utdaterte løsninger vil ikke være gode nok, og kan skade konkurranseevnen din. Ekstern jobbing, mange personlige produktivitetsverktøy, fleksible kontorløsninger, kunstig intelligens, smarte kontorer og nyansatte med nye vaner endrer de daglige rutinene dine.
Budsjetter for fleksibilitet. Forbered deg på fremtiden. Unngå fastlåste kjøpsbeslutninger. Utnytt mulighetene i leasing.

6. Håndter risiko
Det finnes som regel bedre måter å håndtere risikoen knyttet til IT-utstyr, enn slik det gjøres i dag. Ved å registrere alle enhetene dine, og spore endringer i bevegelser, vil færre enheter forsvinne.
Når en enhet er utdatert bør du ikke la den ligge å samle støv, eller risikere at data kommer på avveie. La livssyklustjenesten vår finne et nytt hjem til det brukte utstyret ditt, samtidig som du er trygg på at alle data er endelig slettet – enkelt og sikkert.

7. Hva bør du eie?
Det kommer an på hvilket felt du driver forretninger i. Men, svaret på hva organisasjoner ikke bør eie i 2018 er enkelt:
Ingen datamaskiner. Ingen telefoner. Ingen eiendom. Ingen møbler.

Det finnes et smart alternativ til investering i dyre enheter som utdateres og som fort blir for gamle. Du kan frigjøre midler, forenkle innkjøp av IT-utstyr, og rasjonalisere prosessene knyttet til dette. Denne sjekklisten hjelper deg med å planlegge budsjettet for neste år.

Leasing er en enkel og kostnadseffektiv vei til kontroll av livssyklusen til IT-utstyr. Se hvor mye du kan spare:
www.3stepit.com/pc-cost-optimiser

 

AddToAny