UiO-oppfordring: Økt innkjøper-fokus på avhending og utfasing

- februar 03, 2022

– Offentlige innkjøpere må i større grad skaffe seg kunnskap og involvere seg i utfasing- og avhendingsfasen av det som anskaffes, poengterer UiOs innkjøpssjef Jacob Landsvik ved Universitetet i Oslo (Ui0) overfor nettavisen Anbud365. Det vil ha store implikasjoner på både klima og miljø, samt at det representerer en betydelig bedre utnyttelse av investerte midler.

 

"Målinger som 3stepIT har gjort, viser at UiO har kuttet utslipp til luft med drøyt 213 tonn i 2021 som følge av håndteringen av brukte ulike pc-varianter og telefoner. Om man skal sammenligne 213 tonn CO2-ekvivalenter med noe annet, så tilsvarer det omtrent utslippet fra 1,1 millioner km kjørt med personbil, opplyser Landsvik. Ifølge SSBs tall på gjennomsnittlig årlig kjørelengde tilsvarer det utslipp fra 100 nordmenns kjøring med bensinbil i løpet av ett år. Eller det tilsvarer det årlige matsvinnet til 200 gjennomsnittlige husholdninger.

Sirkulærøkonomi er et stadig viktigere prinsipp for økonomisk vekst og stabilitet. Det har som mål at ressursene forblir i økonomien lengst mulig. Dette kan oppnås ved å redusere råvarebruk, redusere avfall, utslipp og energiforbruk. Sirkulærøkonomi har som mål at produkter gjenbrukes, gjerne også utenom sitt opprinnelige formål og oppstår som nye produkter."

 

 

Les hele artikkelen hos anbud365.no

Les mer

Relaterte saker