Earth Overshoot Day:

#MOVETHEDATE

Title

Earth Overshoot Day: #MoveTheDate

Som en del av våre miljøprosjekter i 2018 utfordrer vi alle våre ansatte til å ta del i en tre uker lang kampanje for å forskyve datoen for Overshoot Day (#movethedate). Formålet med kampanjen er å understreke viktigheten av hver enkeltpersons tiltak for planeten.

Earth Overshoot Day markerer den datoen i året hvor menneskehetens forbruk av økologiske ressurser og tjenester overskriver hva planeten klarer å regenerere samme år. Hvert lands Overshoot Day markerer hvilken dato ressursene ville gått tomme dersom alle konsumerte like mye som dette landet. I 2017 landet Norges Overshoot Day allerede 18. april og Earth Overshoot Day 2. august.

I løpet av april utfordrer derfor vi våre ansatte til å ta litt mer miljøbevisste valg i hverdagen ved eksempelvis å bytte ut kjøtt med vegetaralternativer, å samkjøre, bytte til mer bærekraftige former for transport og spre kunnskap rundt miljømessige problemer og løsninger.

Ifølge Global Footprint Network er den viktigste faktoren for å redusere fotavtrykk å minske karbonutslippet. For å få til det er en suksessfaktor å spise mer plantebasert, minske matsvinn og bytte til mer miljøvennlige produkter (Project Drawdown, 2017).

Finn ut hvor stort fotavtrykket ditt er her.

Mer informasjon:

Earth Overshoot Day kalkuleres av Global Footprint Network, en internasjonal tenketank som koordinerer research, utvikler metodologiske standarder og tilbyr beslutningstakere med flere verktøy for å operere innenfor klodens økologiske grenser. Deres løsning for å skyve datoen fremover baserer seg på idéen om å redusere fotavtrykkene på individ-, by- og landsnivå. Organisasjonen trekker frem fire nøkkelfaktorer for å få slutt på overkonsum:

  • Hvordan vi bygger og drifter byer
  • Hvordan vi lager og distribuerer energi
  • Hvordan vi spiser
  • Hvor mange vi er

Lær mer om Overshoot day her >>>

AddToAny