Zero emissions day – dagen uten utslipp

- september 20, 2023

21. september, er det verdens Zero Emissions day, dagen vi retter søkelyset mot det å beskytte miljøet mot farlige utslipp, ved å nettopp forminske utslipp denne dagen. Formålet med dagen er å gi planeten vår en fridag mot all forurensing og utslipp den får alle andre dager. Nullutslipp i dagens samfunn vil på verdensbasis være helt umulig, men det er visse grep du og din bedrift kan ta for å minske deres utslipp.

 

En sirkulærøkonomisk løsning som du, virksomheten og planeten vinner på
Norge er i dag kun 2,4 prosent sirkulært ifølge generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens Naturfond. Det vil si at det meste vi kjøper på et eller annet tidspunkt havner på dynga. I 2022 unngikk 3stepIT Norge sine kunder miljøet for 8 620 tonn CO2 og 129 834 kg EE-avfall ved hjelp av våre tjenester. Bare i Norge gikk 70 000 enheter gjennom vår fabrikk i Ski i 2022, og målet for 2023 er 90 000 enheter.

 

Reduce, Reuse og Recycle
Du har sikkert sett dette symbolet før i forskjellige sammenhenger, men vet du egentlig hva det symboliserer?
Pilene står for Reduce, Reuse og Recycle.

recycle_symbol

Reduce (Redusere)
Vi må redusere forbruket vårt. Vi lever i et bruk og kast-samfunn som går utover planeten vår både når det gjelder overforbruk av ressurser og avfall. Det er flere måter du kan bidra med å redusere. Har din bedrift vurdert en sirkulærøkonomisk løsning som du, virksomheten og planeten vinner på? Les mer om vår livssyklushåndtering.


Reuse (Gjenbruk)

Du har nok både kjøpt og solgt brukte ting på finn.no på et eller annet tidspunkt. Visste du at vi er interessert i å kjøpe din bedrifts brukte IT-utstyr? Ofte ligger brukt IT-utstyr på et lagerrom og støver ned, dette vil vi kjøpe. Vi vasker, renser og sletter enheten før den blir solgt videre slik at det får et nytt liv i noen andres hender. Les mer om vår ITAD-tjeneste REstepIT. Du kan også prøve vår bærekraftskalkulator som viser deg hvor mye CO2 din bedrift kan unngå.

 

Recycle (Resirkulere)

De enhetene vi kjøper tilbake som ikke kan videreselges resirkulerer vi på en bærekraftig måte. 2. august merkerte vi dagen da vi hadde brukt opp jordas fornybare ressurser. I 2022 var datoen 28. juli. Dette viser utregningene til Global Footprint Network, som hvert år regner ut en dato for den såkalte overforbruksdagen.

 

 

Hva kan du gjøre?

  • Bærekraftig livssyklushåndtering av IT-utstyr
  • Avhende utstyr på en bærekraftig måte
  • La bilen stå, om du kan. Realistisk sett er ikke dette et tiltak for de som bor steder der kollektivtrafikken ikke er like god som i byene, men tenk over når og hvordan du bruker bilen
  • Tenk på de 3 R’ene. Reduser det du trenger, (Reuse) gjenbruk det du kan eller har, og resirkuler det som må kastes
  • Still miljøkrav til dine leverandører, både på jobb og i hverdagen
  • Kildesortere søppel
  • Kjøttfrie dager
  • Fly mindre
  • Spar strøm ved å skru av elektronikk du ikke bruker
  • Skru av lyset i rom du ikke oppholder deg i
Les mer

Relaterte saker