Vi snakker høyt om bærekraft og signerer Grønnvaskingsplakaten

- august 22, 2022

Vi er stolte av å kunne si at vi har signert Grønnvaskingsplakten. Vi stiller oss bak innholdet i plakaten og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår markedsføring og kommunikasjon.

 

Hva er egentlig grønnvasking? Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur, dyr og mennesker. Bærekraft og samfunnsansvar er kompliserte områder der det er vanskelig å navigere og lett å trå feil. 

Grønnvaskingsplakaten inneholder ingen lover, men skal være en veiledning for å unngå grønnvasking og bidra til at det grønne skiftet skjer raskere. Bærekraft er en del av vårt DNA. Vi er stolte av å være et selskap som tar ansvar og at vår forretningsmodell bidrar til bedre, grønnere teknologikonsum. Les mer om vårt bedriftsansvar.

 

 


 

 

"Bærekraft er en del av vårt DNA. Vi er stolte av å være et selskap som tar ansvar og at vår forretningsmodell bidrar til bedre, grønnere teknologikonsum"

- Peer Velde, CEO 3stepIT Norge

 


 

Grønnvaskingsplakaten

 

 1. Vær ærlig og etterrettlig

  Vær varsom med å bruke ord som grønn, bærekraftig, resirkulerbar, eco-, og rettferdig, uten å samtidig forklare og dokumentere hva man har gjort eller skal gjøre


 2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen

  Sørg for en helhetlig tilnærming til bærekraft i virksomheten.


 3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep

  Det er fint å heise prideflagg, markere kvinnedagen, gå med bærekraftmål-pin på jakkeslaget eller dele #blacklivesmatter på Instagram, men det blir veldig hult om bærekraftsarbeidet stopper der.


 4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker

  Dersom man har en god plan og tydelige mål er det fint å fortelle om det. Folk flest heier på de som gjør så godt de kan.


 5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket

  Det hjelper lite om fem prosent av en klærne til en kjede er “bærekraftig” om de resterende 95 prosentene er skadelig for klima, miljø og mennesker. Da bør det i fall foreligge konkrete planer om å endre dette størrelsesforholdet drastisk, og markedsaktivitetene må være en del av denne strategien.


 6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast

  Virksomheter som tar bærekraft på alvor jobber hardt med å redusere egne utslipp og avtrykk først.


 7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler

  Bruk av etablerte merkeordninger gjør det lettere for både folk og virksomheter å ta riktige valg (Miljøfyrtårn, Fairtrade osv).


 8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv

  Nesten all produksjon av varer og tjenester har en eller annen påvirkning på klima, miljø, natur og mennesker.


 9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på

  Dersom en bedrift har en verdikjede med store miljøutslipp eller alvorlige brudd på arbeidernes rettigheter andre steder i verden, blir det tynt om bærekraftsarbeidet kun handler om likestilling her hjemme.


 10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft

  Det er både bra og viktig å støtte en god sak, men donasjoner og sponsorater blir ofte enkle løsninger som frarøver muligheten til å etablere gode holdninger og kultur for bærekraft på arbeidsplassen.

 

 

Her kan du lese alle punktene i grønnvaskingsplakaten.

 

 

Les mer

Relaterte saker