Verstinger på ee-avfall

- juli 07, 2023

I 2022 ble summen av EE-avfall på verdensbasis svimlende 59,4 millioner tonn. Det tilsvarer ca 10 egyptiske pyramider, EE-avfall tilsvarende 16 Eiffeltårn kastes daglig. Bare i Norge ble det levert inn ca 154 000 tonn med EE-avfall, og det er veldig bra. Problemet ligger i at ingen vet de mørke tallene på hvor mye småelektronikk som blir kastet i restavfall eller som ligger i en skuff eller på et lager. Til tross for at nordmenn er på verstinglisten over mengden EE-avfall er vi også på topplisten over land som resirkulerer det vi kaster. I følge The Round Up resirkulerer nordmenn 72% av alt EE-avfallet vi kaster, og dette gir oss en solid 2.plass på resirkuleringslisten. Tallene fra www.statista.com sier at det kastes gjennomsnittlig 7 kg EE-avfall pr person på verdensbasis. I Norge kaster vi i gjennomsnitt 26 (!!) kg pr person.

 

Av de 154 000 tonnene som ble samlet inn ble 74% materialutvinnet. Det vil si at vi kan gjenbruke flere av råmaterialene på nytt. Samfunnet vårt pr i dag er helt avhengig av at vi hele tiden kan grave ut nytt gull, kobber, jern og andre grunnstoffer fra jordskorpen. Disse grunnstoffene er ikke fornybare, og på et tidspunkt vil det gå tomt. Derfor er det viktig at vi resirkulerer og gjenvinner, slik at vi forlenger livsløpet til de materialene vi kan.

 

Det er ingen hemmelighet at vi i Norge er glad i teknologi og det skal helst være nytt. Dette gjelder både på jobb og privat. Vi kjøper ofte nye mobiler, PC-er og annet utstyr lenge før det gamle utstyret er ødelagt eller ikke holder stand lenger. Hva gjør vi med det gamle utstyret vi ikke bruker? Her er litt forskjellig praksis avhengig av om det gjelder utstyret du har på jobben eller hjemme. Hjemme arver ofte barna pappas eller storesøsters gamle mobil eller PC, men i mange tilfeller blir det ofte liggende i en skuff. Det kan jo hende du får bruk for det en dag? Eller kanskje du en dag får surret deg til å levere det på nærmeste elektronikkbutikk/gjenvinningsstasjon. For øvrig tar alle elektronikkbutikker i Norge imot gammel elektronikk eller du kan levere det hos din nærmeste gjenvinningsstasjon.

 

Vet du hva dere gjør med det gamle utstyret dere har på jobben? Vi har listet opp noen:

  • Utstyret tas med hjem, slik at feks barn kan arve utstyret
  • Utstyret gjenvinnes og/eller videreselges/gjenbrukes
  • Utstyret kastes
  • Utstyret blir liggende på et lagerrom eller i kjelleren

 

Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke like vanlig å la ansatte ta med utstyret hjem lenger. Grunnen til dette er at det fortsatt kan ligge sensitiv data på enheten. Da blir den enkleste at bedriften beholder eierskapet for utstyret og da blir ofte liggende på et lagerrom eller i kjelleren uten nytte. Med REstepIT, vår ITAD-tjeneste, kjøper vi tilbake det utstyret dere ikke bruker lenger. Vi sletter, vasker og videreselger enhetene slik at enheten får et lenger livsløp og derfor unngår vi at en ny enhet trenger å produseres. Noe som unngår både CO2-utslipp og ee-avfall.

 

Les mer om hvordan du kan avhende IT-utstyret ditt på en mer bærekraftig og sikker måte.

Les mer

Relaterte saker