Teknologisk reinkarnasjon: EE-avfall i den sirkulære økonomien

- november 14, 2018

Visste du at IT-utsyr vanligvis er innom titalls, om ikke hundretalls, land i løpet av sin levetid til tross for at det typisk brukes i fire år?

Sirkulærøkonomien virker å slå røtter. På global basis kan man se at det er igangsatt en rekke tiltak for å gjøre måten vi lever på mer sirkulær. Land og regioner har begynt å implementere sirkulærøkonomiske modeller. På tvers av industrier innoverer selskaper stadig, noe som gir forbrukerne tilgang til sirkulære produkter og tjenester. Pioneer som Frankrike og Japan har tatt grep for å sette sirkulærøkonomien på agendaen. Japan, som for øvrig gjester det andre årlige World Circular Economy Forum, kunngjorde nylig at OL i 2020 skal bli «the circular games» med medaljer utelukkende laget av resirkulert EE-avfall.

 

Til tross for disse fremskrittene har vi mye arbeid foran oss. Ifølge den nyeste Circularity Gap Report er kun 9% av verden sirkulær, hvilket betyr at mer enn 90% av råmaterialer faller fra og dermed ut av verdensøkonomien. Utsiktene for EE-avfall på global basis forteller en liknende historie: I 2016 veide alt EE-avfall inn på 44.7 millioner tonn, tilsvarende vekten av 4.500 Eiffeltårn. FNs universitet anslår at vekten øker til mer enn 57 millioner tonn før 2021.

 

Kampen mot EE-avfall er definitivt ikke enkel. Siden elektronikkindustrien avhenger av global materiellflyt er endringer vanskelig å få til lokalt. Majoriteten av elektronikk produseres i Asia, men bestanddelene kommer ofte fra andre land. Du skal lete høyt, lavt og lenge for å finne teknologi som er produsert lokalt – med komponenter fra samme sted. Leser du dette på, la oss si en iPhone, er det sannsynlig at den er satt sammen av komponenter fra mer enn 200 leverandører fra hele verden. Til tross for den korte levetiden til en iPhone, som vanligvis er omkring fire år, reiser den mer enn de fleste av oss gjør i løpet av livet.

Altså er det helt klart at en virkelig sirkulær økonomi krever globale samarbeid. Alle kan bidra med å maksimere brukstiden for teknologien vi bruker, men hvordan kan vi forsikre at sirkulærøkonomiske prinsipper følger den på reisen?

 

3 Step IT tilbyr tjenester for livvsyklusadministrasjon av IT-utstyr slik at du kan få mest mulig ut av utstyret gjennom hele brukstiden. Livssyklushåndtering dreier seg selvfølgelig også om hva som skjer med utstyret når du ikke lenger har bruk for det. Når du returnerer utstyret til oss gir vi det nytt liv i annenhåndsmarkedet. Gjenbruk er med på å redusere CO2-avtrykket fra produksjon av nye enheter, samt maksimal utnyttelse av utstyrets kapasitet. Vi selger kun til land med strenge reguleringer for EE-avfall slik at vi kan være sikre på at utstyret håndteres på ansvarlig vis når det når slutten av sitt andre liv.

 

Ta det første steget mot en mer sirkulær økonomi ved å utvide levetiden til IT-utstyret. Lær om vår løsning her >>

Les mer

Relaterte saker