Teknologi i kampen for overlevelse

- januar 21, 2019

Digitaliseringen og teknologikappløpet har de siste årene endret måten vi både jobber og lever på. Teknologi har blitt ett av næringslivets viktigste våpen i kampen for å overleve.

 


 

De aller fleste har med teknologi å gjøre i arbeidshverdagen. Teknologien skal gjøre oss mer effektive, vi skal gjøre mer og vi skal gjøre det raskere. Teknologiutviklingen skjer i rekordfart. Ny teknologi i dag er utdatert i morgen. Det går stadig kortere tid før teknologi utkonkurreres av mer avanserte løsninger. Og hva er resultatet av kappløpet? Virksomheter sliter med å holde tritt med utviklingen og risikerer dermed å miste konkurransefortrinn. Å investere i nye teknologiske løsninger for å være relevant kan være kostbart, men avgjørende for virksomhetens overlevelse.

 

Ved hjelp av livssyklushåndtering av IT-utstyr kan virksomheten din henge med i teknologikappløpet uten å sprenge budsjettet. Ta kontakt med 3 Step IT i dag.

 

Vender seg til 3 Step IT

Ikomm, en digitaliseringspartner som leverer tjenester i både privat og offentlig sektor, har lenge benyttet seg av leasing for å henge med i svingene.


– Modellen gir oss forutsigbare kostnader i henhold til utstyrets levetid, som sørger for at vi til enhver tid har riktig utstyr. Teknologiutviklingen skjer stadig raskere og vi må være i front for å differensiere oss. Med leasing er utstyret alltid tilpasset garanti og teknologiutvikling, sier driftsdirektør, Kjetil Nordbye.

 

Logisk brist i sparementalitet

Virksomheter ønsker som oftest å spare penger. Mange tror de sparer penger på å slite ut IT-utstyret før det anskaffes nytt. Slik er ikke realiteten. Ifølge en undersøkelse av BCO, sier mer enn halvparten av arbeidstakere at de ville vært mer produktive dersom de hadde hatt tilgang til bedre teknologi. Den samme undersøkelsen viser at 60 prosent mener at tekniske problemer står i veien for arbeidsutførelse. Dette har en sammenheng: Eldre teknologi er ikke alltid kompatibel med ny programvare, den er tregere og brukerne opplever oftere tekniske problemer. Konsekvensene er mange og resulterer i økt behov for vedlikehold og support – og det koster mye penger.

 

Livssyklushåndtering av IT-utstyr handler om å få mest mulig ut av både budsjettet og teknologien, bytte den ut i tide og gjøre det på en effektiv måte.

 

Ikomm har i en årrekke benyttet seg av modellen som legger til rette for kostnadseffektiv og regelmessig oppgradering av IT-parken.


– Vi så etter en forutsigbar modell for finansiering og avhending av utstyr. 3 Step IT leverer på alle områder og tar våre Asset Management-tjenester et godt stykke videre, sier Henning Owren, kommunikasjonsansvarlig i Ikomm.


3 Step IT tilbyr helhetlige IT-løsninger for virksomheter i privat og offentlig sektor gjennom tre steg:
1. Finansiering
2. Administrasjon
3. Avhending

 

Med en plattform på mer enn 6000 enheter har Ikomm mye å holde kontroll på, spesielt når utstyr skal byttes. Regelmessig utskifting dreier seg nemlig om mer enn selve utskiftingen. Det handler også om kontroll og oversikt. Hva skal byttes ut når? Hva skjer med det gamle utstyret? Hva koster det? Hva med datasikkerhet? Ikomm benytter seg av 3 Step ITs livssyklustjenester for å holde styr på prosessen.

 

Kontroll over IT-parken

Owren beskriver kontroll over IT-parken som en nøkkelfaktor i utskiftingsstrategien:
– Vi ønsket et velfungerende og fleksibelt Asset Management-system. Vi bytter ut omkring 2000 enheter i året, som betyr at vi er nødt til å ha en løsning som gir oss full oversikt, sporbarhet, forutsigbarhet, og sikker sletting. Ved hjelp av livssyklushåndtering av IT-utstyr fra 3 Step IT henger Ikomm med i teknologikappløpet uten å sprenge budsjettet.

 

Les mer

Relaterte saker