33% av stasjonære PCer overflødig etter COVID-19

- september 16, 2020

Ny rapport avdekker at tonnevis av IT-utstyr ble stående ubrukt under den globale nedstengingen, samt utforsker fremtidige planer for europeiske virksomheter etter pandemien.

Nesten en tredjedel (29%) av stasjonære PCer ble overflødige og etterlatt på kontorene da hjemmekontor ble innført som følge av den globale nedstengningen. Ifølge nye data slet også mange virksomheter med å finne ressursene til å anskaffe utstyr egnet for det nye arbeidsmiljøet.

 

Mange virksomheter så seg nødt til å investere tungt i ny teknologi for å imøtekomme den nye standarden og måten å jobbe på. Hele 84% av virksomheter i EU sier de har investert i mer teknologi for å kunne supportere hjemmekontor for sine ansatte.

 

Rapporten, laget på oppdrag for 3stepIT, avdekket at selv virksomheter som har beveget seg tilbake til kontorene ser at nesten en fjerdedel (23%) av stasjonære PCer ikke lenger er i bruk.

 

Mer enn halvparten (52%) sier at IT-investeringer de neste 12 månedene kommer til å fokusere tungt på bærbare PCer som gjør det mulig å jobbe mobilt. Dette underbygger den allerede etablerte og stadig voksende trenden rundt fleksible arbeidsmetoder.

 

3stepITs rapport ´The State of Business IT 2020´ er basert på mer enn 1000 besvarelser fra beslutningstakere innen IT. Denne rapporten gir indikasjoner på at mobile og fleksible arbeidsmetoder har kommet for å bli.

 

Mobilt arbeid og effekten Covid-19 har hatt på virksomheter dominerer funnene i rapporten. Næringslivet forventer store endringer i arbeidsmiljøet selv når restriksjonene som følge av pandemien avtar. Dette i form av mer utstrakt bruk av hjemmekontorordninger (60%), krav om mer fleksible arbeidstider (56%) og større investeringer i teknologi som støtter mobilt arbeid.

 

Les hele rapporten her

Les mer

Relaterte saker