Sirkulær IT - smart, sikkert og bærekraftig

- mai 24, 2018

Når du har oppgradert IT-produkter som bærebare PC-er, skjermer eller servere, er jobben gjort og alt er i skjønneste orden. Det gamle IT-utstyret er stuet vekk på lageret og samler støv. Det vi ofte glemmer er at enhetene kan inneholde alt fra privat informasjon, til sensitive bedriftsopplysninger som du ikke vil ha på avveie.

Skraping av gammel IT kan være kostbart. Det er gjerne en uforutsett kostnad som ikke er tatt med i beregningen av IT-budsjettet.

 

Det er her vi kommer inn i bildet. Vi vil kjøpe det gamle utstyret.

 

3 Step IT samler opp og håndterer bedriftens gamle IT-utstyr. Uavhengig av om bedriften eier det, om utstyret er leaset fra oss eller fra en tredjepart, sørger vi for at det blir håndtert på en sikker og bærekraftig måte.

 

Vi gjenbruker IT-utstyr
Når vi har samlet bedriftens utstyr, tester vi det for å se om det er mulig å selge det til godkjente kjøpere i bruktmarkedet. 95% av alt IT-utstyr vi mottar blir gjenbrukt og de resterende 5% resirkuleres.

 

Peder Necander har jobbet med behandlingsselskaper og organisasjoners gamle IT-utstyr i ti år og har sett drastisk utvikling på området.

 

Hvorfor bør bedrifter gjenbruke brukt IT-utstyr?
«Det er mange grunner for at bedrifter skal returnere IT-utstyr som ikke lenger brukes. Fra et virksomhetsperspektiv er de to viktigste faktorene anonymisering og sikker sletting, Likevel handler det også om å ta ansvar for verdenen vi lever i og gå foran som et godt eksempel for kommende generasjoner. Vi bruker mer og mer teknologi samtidig som planetens ressurser blir mindre. Det utgjør ikke et godt utgangspunkt for fremtidige generasjoner å utsette problemene. Hvert selskap bør derfor tenke på hvordan de kan bidra til å dempe bruk-og-kast-fenomenet i samfunnet. En god start kan være å se på hvordan vi håndterer teknologi og produkter som ikke lenger brukes.»

 

«Glemmer» ofte bedrifter gammelt IT-utstyr som bare blir liggende lagret?
«Jeg har jobbet med brukt IT-utstyr i ti år og jeg overraskes fortsatt over hvor vanlig det er å finne store lager fulle av datamaskiner, mobiler og servere. Mange sitter på en gullgruve uten å vite det. Jeg har full forståelse for at det kan være tidkrevende å håndtere alt, men tenk på mulighetene som dukker opp ved å ha en plan for brukte IT-produkter; se for deg alt avfall som kunne vært unngått. Mitt beste tips er å få hjelp slik at man kan fokusere på hva som er viktig for selskapet.»

 

Hva ser du i fremtiden for utviklingen og håndteringen av IT-produkter?
«Det er to trender som jeg har spesielt tro på. Jeg tror utviklingen av lagring og servere i virtuelle miljøer kommer til å fortsette. Det som er viktig i den reisen er å huske på sikkerhetsaspektet. Samtidig tror jeg at vi kommer til å jobbe mer og mer mobilt og at internettilgang blir mer avgjørende.»

For å få mer ut av det gamle IT-tstyret, kan du kontakte oss og få et tilbud

Les mer

Relaterte saker