Følg med i tiden: Mobilt arbeid og digital transformasjon

- januar 15, 2019

Folk endrer mening om det aller meste i takt med utvikling og tilgjengelig informasjon. Du kan se det overalt, du ser det i mote, forskning, trender, nyheter, på privaten og i næringslivet.

En holdningsendring som merkes godt i næringslivet, er bredere aksept for mobilt og fleksibelt arbeid. Det er ikke lenge siden hjemmekontor ble oppfattet som en unnskyldning for å ta en fridag på lik linje med å late som at man var syk. Hjemmekontor ga både kolleger og ledelsen inntrykk av at vedkommende var lat og ikke var interessert i å gjøre en god jobb eller være en del av teamet.

 

Nå er holdningene veldig annerledes. Ansatte setter pris på muligheten for fleksibelt arbeid, samtidig som arbeidsgivere ønsker å gjøre sine ansatte fornøyde slik at deres beste talenter blir i bedriften. Derfor har hjemmekontor, eller egentlig arbeid fra hvor som helst utenfor kontoret, blitt mye mer vanlig og støttes i større grad av arbeidsgiver.

 

Choose your own device (CYOD)

Fra et teknologiperspektiv betyr støtte i denne sammenhengen blant annet å tilby de ansatte å velge det IT-utstyret som passer best til deres arbeidsoppgaver (CYOD). I en verden hvor mer enn halvparten av arbeidstakere sier de ville vært mer produktive dersom de hadde tilgang til bedre teknologi [1], ligger det gode muligheter for økt produktivitet og motivasjon blant ansatte i tidsriktig teknologi.

 

CYOD kan enkelt implementeres gjennom leasing av IT-utstyr i en bestemt periode. På den måten har de ansatte tilgang til nytt og pålitelig IT-utstyr med den nyeste programvaren. Utstyret kan enkelt skiftes ut med nye modeller når leasingperioden er omme. Ved å lease IT-utstyr med fleksible betingelser kan arbeidsgiver utvide leasingavtalen per enhet dersom en individuell enhet fremdeles tilfredsstiller bedriftens og arbeidstakers behov.

 

Administrasjon av IT-livssyklus gjør dette mulig på en måte som forbedrer operasjonell effektivitet for ansatte som deg selv. Når alle enhetene på nettverket håndteres gjennom en administrasjonsportal kan du raskt se hvor lenge du har hver enkelt enhet på leasing og dermed planlegge utskifting av utstyret når avtalen går ut. Den samme portalen kan brukes til å forutse omfang og tidspunkt for IT-kostnader og hjelper deg dermed å planlegge, håndtere og optimalisere IT-budsjettet.

 

Altså kan oppdatert IT-utstyr til de ansatte bidra til positiv endring for mobilt arbeid, spesielt kombinert med administrasjon av IT-utstyrets livssyklus. Dersom det viser seg å bidra til økt produktivitet, kan arbeidsgiver i større grad oppmuntre til hjemmekontor, eller mobilt arbeid der vedkommende er.

Les mer

Relaterte saker