Hva betyr egentlig sirkulærøkonomi?

- april 19, 2018

Lenge har «produksjon, bruk og kast» vært normen for produktkonsum i den lineære økonomien. Vi har nådd et vendepunkt hvor konseptet sirkulærøkonomi begynner å slå røtter. Denne modellen styrer oss vekk fra «produksjon, bruk og kast» til «produksjon, bruk, gjenbruk, resirkulering».

Sirkulærøkonomi har kommet for å bli og blir en stadig viktigere modell nå som flere av planetens ressurslagre begynner å gå tomme. Likevel har 58% og majoriteten av nordmenn aldri hørt om konseptet ifølge en rapport fra SB Insight.

 

Sirkulærøkonomi i et nøtteskall

Så hva betyr egentlig sirkulærøkonomi? Mange tror det i hovedsak dreier seg om sortering av avfall, men sirkulærøkonomi er så mye mer enn det. Ellen MacArthur-stiftelsen forklarer og deler konseptet inn i 3 hovedprinsipper:

  1. Optimalisering av ressurser
    Vi har begrensede mengder ressurser på planeten. Spesielt gjelder dette for ressursene vi bruker i teknologi. Teknologiutviklingen avhenger av at vi bevarer disse ressursene. I sirkulærøkonomien gjenbrukes materialene i produkter så lenge og så mange ganger som mulig før de resirkuleres som siste utvei.  

  2. Utvikling av systemeffektivitet og utrydding av negative eksternaliteter  
    Vi er nødt til å minimere skaden på allerede eksisterende systemer, samt ta stilling til negative eksternaliteter som luftforurensning. I sirkulærøkonomien betyr det at negative eksternaliteter tas ansvar for og inkorporeres i produktprisen.

  3. Ivareta og forbedre naturlig kapital
    I en sirkulær økonomi brukes ressurser med omhu og kommer fra gjenvinnbare og/eller ressurseffektive teknologier og prosesser.  

 

Kort fortalt betyr sirkulærøkonomi nettopp det, at økonomien skal gå i en sirkel. Vi skal bruke og gjenbruke så lenge og så mange ganger det lar seg gjøre. Ikke bare produkter, men komponentene som utgjør produktet. Vi skal bruke ressurser på en ansvarlig og smart måte hvor resirkulering er siste utvei.

 

Bærekraft vs. Teknologiutvikling

Ifølge SB Insight mener mange nordmenn at staten og bedrifter sitter på et stort ansvar når det gjelder miljø og forsvarlig anvendelse av ressurser. Presset rundt bærekraftig drift og ansvarlig bruk av ressurser har lenge vært på agendaen og øker i takt med bevisstgjøringen av de miljømessige problemene vi står overfor.

 

Samtidig lever vi i en verden hvor vi stadig får tilgang til mer avansert teknologi og tidsriktig teknologi er en avgjørende faktor for bedriftenes overlevelse. Vi begynner å gå tom for ressurser som driver teknologiutvikling fremover. Dermed er det viktigere enn noen sinne at man som bedrift tar ansvar for hva som skjer med teknologien når livssyklusen er over.

 

Søppel eller gullgruve?

Bare i EU kastes mer enn 40 millioner tonn EE-avfall hvert år. Mye av dette er trolig utstyr som fremdeles har noe å gjøre i sirkulærøkonomien og kan gjenbrukes eller plukkes fra hverandre for komponenter. Dette er en kilde til begrensede ressurser som bør dras nytte av.

 

I 20 år har 3 Step IT jobbet etter en sirkulær forretningsmodell. Vi tar stilling til IT-utstyrs totale livssyklus, fra anskaffelse til avhending, gjenbruk og resirkulering. I løpet av årene har vi kjøpt over 5 millioner brukte enheter som igjen har blitt solgt på bruktmarkedet. I 2016 ble 98% av det brukte utstyret vi kjøpte gjensolgt i bruktmarkedet og fikk forlenget liv. De resterende 2% ble resirkulert på en forsvarlig måte.

 

Veien mot endring

Det er stadig flere bedrifter som omfavner sirkulærøkonomien og går foran som gode eksempler. Den lineære økonomien byttes ut med mer ansvarlig og bærekraftig virksomhet. Likevel sier EUs utslippsrapport at kun 9,1% av verdensøkonomien er sirkulær.

 

I 3 Step IT jobber hver dag for å trekke lasset mot en sirkulær økonomi hvor kundenes interesser ivaretas uten å gå på kompromiss med hverken sikkerhet eller miljø. Vi legger til rette for en sirkulær måte å drifte bedriftens IT-park på og gjør det til det enkle alternativet.

Les mer

Relaterte saker