Gammel vane, verdt å vende?

- september 25, 2018

Konsumentene sitter på mye makt når det gjelder skiftet til en mer sirkulær økonomi, men bedriftene spiller en enda viktigere rolle gjennom å gi konsumentene flere sirkulære alternativer.

Det tar tid å venne seg til nye rutiner, men når det kommer til sirkulærøkonomien er det akkurat det vi må gjøre. Bli vant til nye måter å tenke og gjøre ting på. Vi må avlære oss den lineære "bruk-og-kast"-mentaliteten både når det gjelder produksjon og konsum. Vi må tenke nytt.

 

Det er ikke bare endring for endringens skyld, men for de enorme potensielle fordelene i makroøkonomien. Fordeler som ressurseffektivitet og reduserte utslipp, samt nye arbeidsplasser og virksomheter. Sitra estimerer at skiftet til en mer sirkulær økonomi kan halvere industrielle utslipp i EU innen 2050. Et annet studie utført av McKinsey og The Ellen MacArthur Foundation sier at den sirkulære økonomien kan forbedre Europas ressursproduktivitet med 3% innen 2030. Det resulterer i kostnadsbesparelser på hele 600 milliarder euro i året i tillegg til 1,8 billioner euro i andre økonomiske fordeler. Med disse fordelene er det kanskje ikke så rart at World Economic Forum kaller sirkulærøkonomien en mulighet i billionklassen. 

 

Les mer om sirkulærøkonomi her>>

 

Vi vet alle at det er enklere å lære nye ting når man bryter de ned i mindre steg, så da er det kanskje naturlig at land som Finland og Frankrike og storbyer som London, har utviklet sine egne planer og strategier for en sirkulær økonomi. Planene og strategiene har gitt konkrete anbefalninger til forskjellige aktører og bransjer som de håper skal styre investeringer og politikk mot langsiktig innovasjon til fordel for sirkulærøkonomien.

 

Bedrifter i sirkulærøkonomien?

Selv om overordnete planer og strategier er viktige steg mot et mer sirkulært samfunn, holder det ikke å ha en plan. For å iverksette planene og strategiene spiller bedrifter og organisasjoner en stor rolle. De må tilpasse seg til reglene for den nye økonomien og skape produkter og tjenester som passer inn i et sirkulært økosystem. Kun når vi allerede i designfasen tenker på produktets fullstendige livssyklus, kan vi gjøre et skifte fra lineær til sirkulær økonomi.

 

Alle vet at gamle vaner er vonde å vende, og vi har brukt en hel masse tid på å inkorporere den lineære modellen. Hvis det tar måneder å endre individuelle vaner, vil et fullstendig perspektivskifte kreve mye mer. Likevel er det bare en måte å endre vaner på, nemlig å begynne. 

Er du med?

Les mer

Relaterte saker