Fra eierskap til tilgang - slik sammenligner du finansieringstilbud

- juni 07, 2019

Digitalisering former samfunnet. Ny teknologi og nye løsninger kommer til å erstatte arbeidsmetoder, kanskje til og med snu de på hodet. Spesielt innen datahåndtering, kundeservice, kommunikasjon og opplæring. 

Virksomheter er avhengige av å følge med på teknologiutviklingen. Når du planlegger å anskaffe ny teknologi bør du ta deg tid til å høre på ekspertenes råd. En fornuftig måte å vurdere teknologibehov og anskaffelser er ved å stille tre spørsmål: Når? Hvor? hvorfor? 

 

Men hva er egentlig den mest fornuftige måten å anskaffe ny teknologi? Delingsøkonomien vokser raskt og resulterer i at den tradisjonelle eierskapsmodellen utfordres av tilgang, noe flere og flere virksomheter benytter seg av. Device as a Service-løsninger vokser innen både privat og offentlig sektor og mange beveger seg bort fra kjøp til fordel for leasing av IT-utstyr og andre produktgrupper.

 

Sammenligning av finansieringstilbud - hva bør du vurdere?

Skal du lease teknologi begynner prosessen med at du mottar forskjellige finansieringstilbud fra flere aktører. Tilbudene må deretter sammenlignes slik at du får den løsningen som passer best for din virksomhet. Først og fremst er det viktig at du sikrer at tilbudene er sammenlignbare, men du bør også gjøre en økonomisk analyse. I tillegg bør du også se på hvordan tilbyderen leverer sine tjenester. For eksempel:

 

  • Hva inkluderer tilbudet i den månedlige kostnaden? 
  • Hva ligger tilbudets restverdi på? 
  • Hvilke verktøy tilbys for kontroll på utstyret under bruk? 
  • Hvilke verktøy eller tjenester tilbys ved slutten av leasingperioden? 
  • Hvordan kan du returnere utstyret – kostnader og prosesser?
  • Hvordan sikrer tilbyderen sikker sletting av data på returnert utstyr, og hvilke prosesser benyttes?

 

3 Step IT har tilbudt ansvarlig leasing av IT-utstyr i mer enn 20 år. Vi har også utmerket kundeservice og tilbyr våre kunder finansiering og et intelligent utstyrsregister med omfattende rapporteringsfunksjoner for IT og økonomi.

 

Les mer om vår Technology Lifecycle Management-løsning her

Les mer

Relaterte saker