Reduksjon av EE-avfall som en del av forretningsstrategien

- juni 07, 2023

Alle har fått med seg at plast er et stort miljøproblem. I 2018 fikk plast ekstremt mye, og fortjent, oppmerksomhet. Fokuset på plastavfall var og er høyst nødvendig, men vi er også nødt til å adressere problematikken rundt den ekstreme mengden EE-avfall – for her er Norge en versting.

I 2022 veide den totale mengden EE-avfall inn på 59,4 millioner tonn. Det er like mye som vekten av over 5 800 Eiffeltårn. Mengden EE-avfall antas å øke raskt dersom vi ikke endrer hvordan vi konsumerer og, ikke minst, håndterer teknologi som ikke lenger brukes.

 

De fleste moderne virksomheter har i dag titalls, hundretalls, om ikke tusenvis av enheter som smarttelefoner og stasjonære og bærbare PC-er, nettbrett og skjermer. Mesteparten av dette utstyret lagres, skrapes eller gjenvinnes etter bruk, mens kun en liten del av det gjenbrukes. I Norge har vi en høy gjenvinningsrate, men det krever langt mer energi å gjenvinne enn å gjenbruke. Det er ikke bare uheldig for miljøet, men også for råmaterialene som går tapt. IT-utstyr og teknologi generelt inneholder som regel råmaterialer som planeten er i ferd med å gå tom for, for ikke å nevne konfliktmineraler. Disse råmaterialene må vi ikke bare gjenvinne og beholde i verdikjeden, men vi må utnytte de bedre i deres første liv. Vi må tippe vekta mot gjenbruk.

 

En viktig del av 3stepITs forretningsmodell er å tilrettelegge for gjenbruk og ansvarlig avhending av teknologi. Ved å tilby leasing med restverdier oppmuntrer vi kundene våre til å returnere IT-utstyret i slutten av leieperioden. Dermed kan virksomheter anskaffe ny teknologi uten å sprenge budsjettet, samtidig som de sørger for bærekraftig gjenbruk i andre enden, eller, til nød, resirkulering.

 

Det svake leddet i IT-strategier

Et element som ofte faller utenom den generelle IT-strategien er hva som skal gjøres med virksomhetens gamle IT-utstyr. Det kan komme av mangel på et større perspektiv, nemlig å ta stilling til IT-utstyrets fullstendige livssyklus. Konsekvensene av dette er ikke bare miljømessige, men omfatter også datasikkerhet. Det tilbys ikke datasletting på søppelfyllinger, hvilket betyr at det mest sannsynlig er uhorvelige mengder sensitiv data å finne der. Dette understreker viktigheten av å se strategien som en helhetlig prosess som tar for seg hele livssyklusen. 

 

 

Det er på tide å handle

Miljøansvar er ikke lenger noe virksomheter kan velge å ta stilling til. Det forventes at de, ikke bare tar stilling til, men også aktivt handler for å redusere CO2-avtrykket deres. IT bør spille en stor rolle her. Vi må bevege oss vekk fra en lineær form for konsum til sirkulære prosesser. Virksomheter kan rett og slett ikke overse bærekraft og miljø lenger, men det holder ikke å snakke om det – vi må alle gjøre noe med det.

 

 

Livssyklushåndtering tilrettelegger for sirkulær IT

Alt dette kan kokes ned til strategi. For å bygge en fullstendig IT-strategi må man altså ta stilling til hele livssyklusen og det kan være smart å begynne på slutten; hva gjør vi med gammelt IT-utstyr? Når man vet det er det enklere å finne en anskaffelsesmodell og administrasjonsprosess som støtter opp under hele strategien. Den enkleste måten å gjøre det på er ved å bruke en partner som kan håndtere alt utstyret fra start til slutt.

 

3stepIT har mer enn 25 års erfaring med livssyklushåndtering av IT-utstyr, inkludert avhendingstjenester som sertifisert datasletting og bærekraftige prosesser for gjenbruk og resirkulering av teknologi. Vi utvikler våre tjenester kontinuerlig for å tilrettelegge for sirkulær IT i næringslivet og gjør det på en økonomisk og effektiv måte.  

Les mer

Relaterte saker