De virkelige kostnadene innen teknologiproduksjon

- mars 03, 2019

Mer enn 2,5 milliarder mennesker verden over bruker smarttelefoner. De er med oss i tide og utide og hjelper oss med det aller meste – de er tross alt smarte. Men hvor smarte er egentlig produksjonslinjene? Hva koster det å produsere en smarttelefon?

Flere av råmaterialene som benyttes i produksjonen av smarttelefoner og annen teknologi er konfliktmineraler (tinn, gull etc.). Det betyr at måten mineralene utvinnes på i mange tilfeller bryter med både lovverk og grunnleggende menneskerettigheter. Det er en kostnad produsentene ikke bør være villige til å betale. I tillegg slippes det ut 53 kg CO2 i løpet av produksjonen av en smarttelefon. Når 2,5 milliarder mennesker har en slik, sier det seg selv at CO2-utslippet blir betydelig.

 

I en stadig mer digitalisert verden befinner vi oss dermed i en knipe. Vi utvikler teknologi raskere og raskere og bytter ut enhetene våre oftere enn noen sinne. På samme tid er klimakrisen i aller høyeste grad realitet. Hvordan kan forbruket vårt bli mer bærekraftig, både samfunns- og miljømessig, samtidig som vi har tilgang til de verktøyene vi tenger?

 

Først og fremst må produsentene ta ansvar for, og kunne gå god for sine leverandører gjennom hele produksjonslinjen - helt fra utvinning av råmaterialer. De må også legge til rette for at produktene deres enklere kan resirkuleres og at komponentene er mulige å gjenbruke.

 

Vi kjøper og selger brukt IT-utstyr >>

 

For det andre må innkjøpsorganisasjoner stille krav til bærekraft når de skal anskaffe nye produkter og tjenester – spesielt er dette viktig i offentlige anbud. Offentlig sektor har enorm kjøpekraft og kan gjennom krav og spesifikasjoner tvinge frem nytenking og utvikling av mer bærekraftige produkter og tjenester.  

For det tredje: Vi må lære oss å tenke mer sirkulært, eller smartere om du vil. For hva skjer når det har gått ett eller to år og du skal bytte ut smarttelefonen din? Hva gjør du med den? Den beste måten å utnytte ressursene og komponentene som har gått med i produksjonen av smarttelefonen (eller annen teknologi) er gjenbruk. For at vi skal kunne gjenbruke teknologi må den tas godt vare på under brukstiden, og det må vi bli bedre på. Klarer vi å ta bedre vare på teknologi kan den gjenbrukes og ikke gå direkte til resirkulering.

 

For gjenbruk er smartere enn resirkulering.

Les mer

Relaterte saker