De skjulte kostnadene i eiet IT-utstyr

- desember 22, 2021

Vi har vaner og det å kjøpe IT-utstyr er en av dem. Men visste du at det er mange skjulte kostnader i det å eie enhetene selv? TCO, eller totalkostnaden som det heter, består av disse skjulte kostnadene en enhet vil gi deg gjennom hele levetiden. Innkjøpsprisen utgjør kun 20 % av en enhets totale kostnad, så hva består de andre 80 prosentene (TCO) av?  

 

Utstyr som er tre år eller eldre er dyrere i drift  

Jobben har kjøpt en splitter ny bærbar datamaskin til deg. De første to årene fungerer den helt fint, med noen situasjoner hvor IT-support kreves. Etter tre år er det mulig den begynner å jobbe litt saktere. Etter fire år henger den seg oftere fast og krever restart. Etter fem til seks år irriterer du deg daglig over den og når den sendes til reperasjon, får beskjed om at den ikke lenger kan repareres. Da kjøper jobben din en ny.

 

“- Jaja, den har jo gjort jobben sin”, tenker du idet du legger den gamle PC-en inn på lageret til IT-sjefen og åpner den nye. Som de aller fleste tenker du nok at det rimeligere å bruke “opp” bedriftens IT-utstyr i stedet for å bytte ut enhetene oftere. Det er en god tanke, men i realiteten er det ikke slik. 

 

"Som de aller fleste tenker du nok at det rimeligere å bruke “opp” bedriftens IT-utstyr istedet
  for å bytte ut enhetene oftere. Det er en god tanke, men i realiteten er det ikke slik."

 

Studier viser at utskifting av PC-er hvert tredje år reduserer totalkostnaden med 24 % sammenlignet med å fortsette å bruke samme PC i seks år. Dette er fordi vedlikeholdskostnadene øker med 12,9 % fra år til år. Penger som kunne åpenbart vært brukt bedre andre steder.  

 

Med andre ord: Etter hvert som en enhet blir eldre, øker vedlikeholdskostnadene betydelig og budsjettene tappes. Faktisk koster det dobbelt så mye å vedlikeholde en enhet i stedet for å skaffe en ny. 

 

 

De skjulte kostnadene i eiet IT-utstyr

Så hva er kostnadene som utgjør de 80 prosentene av skjulte kostnader? Det er alt som har med vedlikehold, support, reparasjon, opplæring, installasjon og avhending. Og i tillegg, hva er kostnaden for tapt effektiv arbeidstid for deg? Studier viser at produktiviteten til en ansatt kan falle med tilsvarende én dags arbeid i måneden på grunn av problemer med saktegående systemer. I tillegg kommer all tiden IT-avdelingen bruker på å håndtere utfordringer med gamle enheter. 

 

En snekker ville vel ikke akseptert en hammer som stadig gikk i stykker, det burde heller ikke du som har PC-en din som ditt viktigste arbeidsverktøy.  

 

"En snekker ville vel ikke akseptert en hammer som stadig gikk i stykker, det burde
  heller ikke du som har PC-en din som ditt viktigste arbeidsverktøy. "

 

Felles for alle skjulte kosntader er at de kan reduseres. La oss vise deg hvordan: 

 

Du kan ha mye å tjene på å gjøre IT sirkulært 

Skjulte kostnader kan reduseres ved å bytte fra en CAPEX- til OPEX-modell for IT-innkjøp. Vi tilbyr en sirkulær løsning som minsker kostnadene fra anskaffelse til avhending. Med denne modellen kjøper du ikke utstyret, men bruker det som det skulle vært ditt eget gjennom en finansierings-modell. 

 

Les mer om hvordan utstyret blir rimeligere gjennom vår løsning her  

 

Utsyret skiftes ut hvert tredje år, før de skjulte kostnadene begynner å vokse. Da sparer du som bedrift ikke bare penger, du senker også CO2-avtrykket og slipper å bidra til EE-avfall, som i 2020 ble beregnet til 59,4 millioner tonn globalt sett. 

 

Mer enn økonomiske fordeler med en sirkulær
IT-modell

Det finnes flere fordeler med å gå over til vår sirkulære modell for IT-utsyr. For eksempel får du tilgang til et asset management system som hjelper deg å holde orden på alle enhetene dine. Samtidig kan vi hjelpe deg med klargjøring av nytt utstyr og henting av ditt gamle. Et siste eksempel er bærekraftsaspektet ved å gi andre med dårligere kår tilgang til teknologi i annenhåndsmarkedet.

 

Det bedre alternativet til anskaffelse av IT  

Kontakt oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å finne en rimeligere og mer bærekraftig løsning for din IT. 

Les mer

Relaterte saker