Datasikkerhet - en vital del av sirkulærøkonomien

- mai 13, 2019

Det er ingen hemmelighet at det er stor risiko knyttet til datasikkerhet for virksomheter og organisasjoner. Med en god prosess for datahåndtering kan man unngå mye av denne risikoen.

En relativt enkel måte å unngå risiko på er gjennom sirkulær håndtering av IT-utstyr. Konsekvensene uten kan bli betydelige. Cyberkrimilnalitet for eksempel har kostet 327 milliarder euro på verdensbasis og snitter på 385.000 euro per tilfelle. Med GDPR på banen kan konsekvensene også innebære store bøter. 

 

Det mest utfordrende aspektet innen datasikkerhet er det menneskelige elementet. Det er som regel menneskelige faktorer som fører til at utstyr forsvinner, blir gjenglemt eller stjålet og dermed ender opp i feil hender. I tillegg øker risikoen ved nyansettelser eller avslutning av arbeidsforhold når data skal overføres eller utstyr skal byttes ut.

 

Forskjellen på sletting og datadestruksjon

Det kan virke som en generell misoppfatning at sletting er det samme som datadestruksjon. Data som kun har blitt slettet kan enkelt gjenopprettes. Datadestruksjon derimot sørger for komplett og permanent sletting av data med prosesser som gjør data umulig å gjenoprette.

 

I følge en undersøkelse utført av Blancco technology Group inneholder 78% av brukt og gjensolgt utstyr fremdeles personlig eller konfidensiell informasjon til tross for at enhetene angivelig skal ha blitt slettet.

 

Det er per i dag tre måter å garantere 100% datadestruksjon:

  1. Fysisk destruksjon av enheten (kverning av disk)
  2. Datasletting ved hjelp av overskriving av eksisterende data slik at ingen originale data kan hentes opp
  3. Kryptografisk sletting ved sletting av krypteringsnøkkel på en selvkrypterende disk. Selv om data fremdeles ligger på enheten er den ubrukelig uten krypteringsnøkkelen

 

Mer tid til business

Prosessen for sikker datadestruksjon er en essensiell del av effektiv utstyrsadministrasjon som 3 Step IT kan bistå med. Prosessen tilgjengeliggjør et verktøy for utstyrsadministrasjon fra installasjon til avhending og utskifting av utstyret. Vi kan også kontinuerlig sjekke kundenes utstyrsnettverk som gir IT-avdelingen mer tid til å fokusere på kjerneoppgaver.

 

Planlegging og etterlevelse av prosesser for sirkulær IT kan virke overveldende i starten. Defor er det viktig å implementere standardiserte prosesser fra start til slutt. Det er her 3 Step IT kommer inn. Vi gir kundene suppert gjennom hele prosessen og sikrer at kundenes IT-administrasjon og datasikkerhet ikke krever mer energi enn nødvendig.

Les mer

Relaterte saker