Covid-19: Stasjonære PCer taper kampen mot mobile løsninger

- april 11, 2021

Den drastiske økningen i hjemmekontor har ført til at mange stasjonære PCer står igjen som overflødige på kontorene, imens bærbare PCer er avgjørende for den nye normalen. Ifølge våre undersøkelser vil en tredjedel av virksomhetenes stasjonære PCer forbli overflødige også når vi returnerer til kontorene.

Denne utviklingen har ført til bekymringer i forbindelse med allerede raskt økende mengder EE-avfall. Hva kommer alle disse virksomhetene til å gjøre med utstyret de ikke lenger har behov for?

 

Den økende mengden EE-avfall var et problem også før pandemien. Ifølge FNs globale overvåkning av EE-avfall, genereres 53,6 millioner tonn EE-avfall hvert år. Det tilsvarer å kaste 1000 bærbare PCer hvert eneste sekund.

 

Vi spurte mer enn 1000 beslutningstakere innen IT om hva de gjør med overflødig eller uønsket IT-utstyr.

Responsen viser mangel på klarhet når det kommer til avhending av teknologi:
- 25% lagrer utstyret uten noen klar plan for avhending
- En av ti sier de kaster utstyret
- 36% vet ikke hvor utstyret ender opp  

Last ned rapporten for å se hvordan dette varierer på tvers av Europa og selskapsstørrelse >

 

Veien mot mer bærekraftig IT

Som et resultat av den globale EE-avfallskrisen øker presset om å ta i bruk mer bærekraftig praksis. Våre undersøkelser viser at bærekraft nå er en viktig del av IT-strategien til nesten en tredjedel av virksomheter i Europa. Ledende IT-sjefer ser etter en bedre, grønnere løsning for å håndtere IT-utstyrets livssyklus.

Overflødig bedriftsteknologi er ikke bare en risiko, men en mulighet. Ofte er dette utstyret av verdi som virksomheter kan realisere og bruke på digital transformasjon og mer fleksible arbeidsmetoder. Vi klargjør og videreselger mer enn en halv million enheter i året gjennom våre Technology Lifecycle Management-løsninger og avhendingstjenestene våre; REstepIT.

 

Les hele rapporten; The State of Business IT, for mer innsikt i:

  • EE-avfall og behovet for bærekraftig IT
  • Fleksible arbeidsmetoder og COVID-19s påvirkning
  • Tilgang versus eierskap – en ny måte å anskaffe og administrere IT
Les mer

Relaterte saker