Blancco & 3 Step IT: Samarbeid for en mer sirkulær økonomi

- juni 01, 2019

Både 3 Step IT og Blancco ble grunnlagt i 1997. Allerede da inngikk selskapene et partnerskap for å sikre sertifisert datasletting for avhendet IT-utstyr.

3 Step ITs løsning for livssyklushåndtering av IT-utstyr kombinert med Blanccos verktøy for datasletting tilrettelegger for at virksomheter skal lykkes i en sirkulær økonomi – og har gjort det siden lenge før begrepet oppstod.

 

Hva er sirkulærøkonomi og hvordan inngår vi partnerskap for å realisere det?

Tradisjonelt sett gjennomgår IT-utstyr tre stadier i løpet av livssyklusen: produksjon - bruk - kast. Dette er verken økonomisk eller miljømessig bærekraftig. 3 Step IT rekonstruerte prosessen og utviklet en sirkulær løsning bestående av fire steg: Produksjon - bruk - gjenbruk - resirkulering.

 

3 Step IT gjør det lett for virksomheter å skifte ut teknologi på en enkel, kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Vi fjerner også den administrative byrden ved anskaffelse og håndtering av IT gjennom livssyklusen.

 

«Vi er stolte av vårt 20 år lange partnerskap med Blancco.


Sammen gjør vi den sirkulære økonomien til realitet ved å levere håndfaste fordeler til kunder og det overordnete samfunnet. Vår vinn-vinn-løsning er produkt av samarbeidet og har som hensikt å hjelpe virksomheter med å bruke teknologi på en bærekraftig måte og samtidig ivareta datasikkerheten»

- Jason Skidmore, MD UK, 3 Step IT

 

Akselererende teknologiutvikling øker også mengden av data. Organisasjoner har nå så mye data at det blir problematisk å håndtere og lagre alt. Samtidig må alle virksomheter ivareta sikkerheten for kundedata og handle i samsvar med reguleringer for databeskyttelse.

 

Blancco hjelper virksomheter med å forbedre sine prosesser for datahygiene, -sikkerhet og -sanering med sikre og sertifiserte løsninger for datasletting på tvers av datalivssyklusen – uavhengig av om dataene er aktive eller utdaterte. Blancco gjør også sikring av data enklere ved hjelp av revisjonssporing.

 

«Blancco er fornøyd med å bidra til å gjøre sirkulærøkonomien til en realitet. I 20 år har vi samarbeidet med 3 Step IT for å muliggjøre ansvarlig og sikker resirkulering og gjenbruk. I likhet med teknologiutviklingen vil vi fortsette å utvikle vårt partnerskap og våre løsninger»

- Alan Bentley, President Global Sales, Blancco

 

Sammen gjør 3 Step IT og Blancco det mulig for bedrifter å ta del i den sirkulære økonomien.

Les mer

Relaterte saker