Anticimex: Fra kaos til stålkontroll med 3 Step IT

- februar 25, 2019

Siden 2012 har Anticimex vært kunde hos 3stepIT og har benyttet seg av en rekke av våre tjenester. Anticimex er et internasjonalt tjenesteselskap for skadedyrkontroll, mattrygghet, bygningsmiljø og brannvern med nærmere 4.000 ansatte fordelt på 17 land. Selskapet har omkring 300 ansatte på 18 lokasjoner i Norge.


I 2018 gjennomførte 3stepIT et stort utskiftningsprosjekt for Anticimex på tvers av alle lokasjonene i Norge. Målet for prosjektet var å etablere en helhetlig tjeneste for drift, support og vedlikehold av Anticimex sitt totale IT-miljø. Dette innebar driftsansvar, SPOC for infrastruktur, applikasjoner og den totale IT-parken. En del av prosjektet innebar retur og avhending av gamle PC-er, samt utrulling av nye.

 

Utfordringen med slike prosjekter er å få alt til å foregå så sømløst som mulig. For å forenkle utskiftningsprosessen bisto 3stepIT med avemballering, merking og tanking av image på de nye enhetene før de ble rullet ut til de respektive avdelingene. Det gamle utstyret som skulle returneres eller avhendes ble sendt tilbake til 3stepIT i samme sikkerhetsskap som det nye ankom i.

 

«Vi har aldri gjort en så stor utskifting av utstyr før og det kan være en litt overveldende prosess. Vi gjorde et skifte for å få alt utstyret opp på en felles plattform slik at etableringskostnadene skulle gå ned, brukeropplevelsen skulle øke og IT-supporten skulle bli bedre og enklere for alle ansatte. Vår virksomhet er bygd opp av ansatte med unik kompetanse, og det å bidra til en enklere hverdag for dem var ett av våre mål. Utrullingen og samarbeidet med 3stepIT har fungert veldig bra for oss,»
sier Terje Skaaland, Økonomisjef i Anticimex

 

Datasikkerhet og bærekraft
Anticimex ønsket også å føle seg trygg på at det gamle utstyret ble håndtert i tråd med deres krav for både datasikkerhet og miljø. De gamle PC-ene gjennomgikk sertifiserte sletteprosesser før de ble klargjort for bruktmarkedet eller resirkulert på ansvarlig vis. Miljø er viktig for Anticimex og de ønsker å redusere sin miljøpåvirkning der de kan, også når det dreier seg om IT-utstyr.

 

«Nå har det kommet strengere krav til sletting av data og det synes jeg 3stepIT har håndtert kjempebra med sikre skap, lister og slettesertifikater. Vi ønsker også å ha en så god miljøprofil som mulig og ønsker å være det miljøvennlige alternativet i bransjen. Da er det klart at bærekraft er viktig for oss i alle ledd, alt fra håndtering av brukt IT-utstyr til hvordan vi skal redusere bruken av gift i vår hverdag,»
fortsetter Skaaland

 

Leasing – den fleksible løsningen
I tillegg til PC-prosjektet, leaser også Anticimex smarttelefoner, skjermer og nettbrett gjennom 3stepIT. 3stepITs tjenester gjør IT-hverdagen til Anticimex enklere slik at de kan fokusere på å være best på det de gjør.

«Vi bruker 3stepIT til leasing av det aller meste og er veldig fornøyd med hvordan samarbeidet fungerer og den fleksibiliteten som 3stepIT har utvist. Vi benytter oss av leasing for å frigjøre kapital og få bedre kontroll over utstyret og de tekniske installasjonene. Her har 3stepIT vært til stor hjelp,»
avslutter Terje Skaaland.

Les mer

Relaterte saker