2020 – et utfordrende år

- desember 18, 2020

Året som har gått har snudd det meste på hodet for de aller fleste av oss. Pandemien har preget oss alle både privat og i arbeidssammenheng. For mange har det vært et ekstremt utfordrende år med total lockdown, sosiale restriksjoner og en helomvending i måten vi jobber på. For mange har overgangen til hjemmekontor vært vanskelig og mange har nok følt på dette både mentalt og fysisk.

Innad i 3stepIT har vi vist en fantastisk dugnadsånd og tatt vare på hverandre i en tid hvor frustrasjon og utålmodighet har vært velkjente følelser. Det har ikke vært enkelt, men vi har heldigvis en bedriftskultur som jeg tror har vært en enorm bidragsyter når det har vært som vanskeligst.

 

Året har vært ulikt noe annet år også for 3stepIT og vår virksomhet. Vi har fulgt med på smitten og har henstilt oss til myndighetenes retningslinjer samtidig som vi til enhver tid har forsøkt å opprettholde normal drift. Nær sagt alle møter har funnet sted på telefon eller via video. All utenlandsreising har opphørt. Vi har innført skiftordninger der fysisk oppmøte har vært nødvendig, som for eksempel på logistikksenteret vårt i Ski. Vi har innført daglige videomøter med teamene for å opprettholde lagånden og den gode internkommunikasjonen. Vi har vært i ekstremvær siden mars, men vi har vært godt rustet.

 

Til tross for alt dette har vi klart å gjøre 2020 til et kjempeår. I år som i fjor har vi i Norge doblet antall enheter klargjort for annenhåndsmarkedet. Vi har økt den permanente staben med 7 personer på logistikksenteret vårt i Ski. Og nok en gang har vi økt omsetningen sammenlignet med fjoråret. Det er en helt utrolig lagånd og kompetanse som har gjort dette mulig for oss. Vi har tilpasningsdyktige ansatte som har tatt pandemiens utfordringer på strak arm og som har fortsatt å levere selv når det har vært vanskelig. På toppen av det hele har vi en tjenestepakke som tåler hardt vær.

 

2020 har vært en test og jeg er ekstremt stolt over å si at 3stepIT har bestått med glans. Klarer vi dette, klarer vi alt.

 

God jul og godt nyttår!

Peer W. Velde
Administrerende direktør, 3stepIT

 

Les mer

Relaterte saker