2019 oppsummert

- desember 13, 2019

Nok et år nærmer seg slutten og det føles litt urealistisk at vi snart skal inn i et nytt tiår. 2019 har vært både spennende og hektisk for alle her i 3stepIT. Vi ser tilbake et år med mange vellykkede prosjekter og stor utvikling 

 

Forbedring og utvikling 

Årets kanskje største prosjekt vår oppstarten av et joint venture med BNP Paribas Leasing Solutions; BNP Paribas 3stepIT. Dette er et langsiktig strategisk samarbeid som skal tilgjengeliggjøre våre løsninger tvers av Europa. Allerede i år har BNP Paribas 3stepIT åpnet lokasjoner i Frankrike, Italia og England og har 150 ansatte. I løpet av året som kommer er planen å åpne i ytterligere 8 land.  

I tillegg har vi fortsatt fjorårets tunge satsing på utvikling av tjenesteplattformen vår. Med 100+ mann saken gleder vi oss til å levere enda bedre tjenester til våre kunder i fremtiden 

 

Økende etterspørsel  

Vi har i løpet av 2019 utvidet teamet både kontoret i Oslo og servicesenteret i Ski for å håndtere etterspørselen. Vi har opplevd en massiv oppsving innen remarketing. Servicesenteret vårt ser en dobling av fjorårets volum i antall brukte enheter. Det betyr trolig også en dobling i antall enheter videresolgt i annenhåndsmarkedet. Vi tolker dette som et signal at norske virksomheter ønsker å bli mer sirkulære

Kundene våre bryr seg også mer og mer om måten vi gjør forretning . Stadig fler ønsker informasjon om våre retningslinjer for miljø, spesielt i forbindelse med gjenbruk og resirkulering av brukt IT. Det er gledelig å se at et økende antall virksomheter stiller strengere krav til sine leverandører og partnere, hva angår bærekraft og miljø 

Med økt interesse og etterspørsel etter sirkulære løsninger opplever vi generelt sett økt aktivitet. Vi har vunnet mange spennende kontrakter i løpet av året, både i privat og offentlig sektor. I år har vi også vunnet vår første store kontrakt for medisinsk utstyr, noe vi håper å se mer av i tiden fremover 

 

Walk the talk 

Verden er uten tvil i endring. Engasjementet rundt klimaproblematikken har eksplodert og sirkulærøkonomi har virkelig blitt satt kartet. I år har vi tatt del i den store debatten både i debattinnlegg, kronikker og artikler og har satset kunnskapsdeling om temaene gjennom blant annet webinarer. Men for oss er ikke det nok. Vi er nødt til å leve som vi lærer. Derfor evaluerer vi selskapets bærekraft årlig i samarbeid med EY. Rapportene er tilgjengelig for alle som måtte ønske å lese de. Vi jobber også aktivt for å med oss alle de ansatte å ta i et tak med vårt interne miljøprogram Walk the Talk. 

Det grønne elementet skal altså aldri bare være noe vi snakker om. Det er en stor del av selskapets fundament og identitet. I år har vi derfor implementert det grønne elementet i vår logo og visuelle profil. Vi vil fortsette å løfte frem sirkulærøkonomien i det kommende tiåret og håper at engasjementet rundt tematikken bidrar til at sirkulær IT blir normen

Les mer

Relaterte saker