Vi har signert «10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv»

- september 22, 2023

Skift, næringslivets klimaledere, gjør et utmerket arbeid for å sikre et mer bærekraftig næringsliv. De har Grønnvaskingsplakaten, en veileder som definerer begrepet grønnvasking og som har som mål å bidra til at små og store bedrifter unngår grønnvasking. Bærekraft og samfunnsansvar er vanskelig temaer og det kan være lett å tråkke feil. Plakaten er ikke sett på som lover, men som en rettesnor og veileder for å bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Vi signerte Grønnvaskingsplakaten i 2022.

 

«10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv» er, på samme måte som Grønnvaskingsplakaten, en veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter i arbeidet vekk fra en lineær økonomi og mot en sirkulær økonomi.

Les alle prinsippene her: «10 prinsipper for et mer sirkulært næringsliv»

 

Hva betyr sirkulær økonomi og hva innebærer det?

Sirkulær økonomi ligger i ordet sirkulær. Produktene som produseres må vare lenger enn de gjør i dag. Vi må vekk fra et produser, bruk og kast-samfunn og heller reparere, oppgradere og ombruke produktene. Det er ikke alle tilfeller dette er mulig, men da er det viktig at det avhendes på riktig måte slik at materialene i produktet kan resirkuleres, gjenbrukes eller gjenvinnes. På denne måten kan vi gjenbruke materialer som kobber og andre jordmetaller som jorda vår risikerer å gå tomme for.

 

Vår livssyklushåndteringstjeneste Technology Lifecycle Management gjør nettopp dette ved å videreselge utstyret til annenhåndsmarkedet slik at utstyret kan ombrukes og få et nytt liv etter endt leasingperiode. 

 

Lær mer om Technology Lifecycle Management

 

Miljødirektoratet sin definisjon på sirkulær økonomi:

«I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt». 

 

 

Viktige ord og uttryk når vi snakker om sirkulær økonomi:

Ombruk

Ombruk betyr at produkter eller materialer brukes på nytt til samme formål som før, uten at de må bearbeides noe særlig. Dette kan for eksempel være klær eller bygningselementer som stålbjelker, murstein eller vinduer som brukes om igjen av andre.

Forbredelse til ombruk

Forberedelse til ombruk innebærer at kasserte produkter og materialer blir sjekket for skader og reparert dersom de ikke er i orden. På den måten kan de brukes på nytt, for eksempel en trepall som repareres før den brukes videre.

Gjenbruk

Gjenbruk blir ofte brukt litt upresist om ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Gjenvinning

Gjenvinning er en samlebetegnelse for materialgjenvinning og energiutnyttelse.

Materialgjenvinning

Materialgjenvinning betyr at avfall omdannes til nye produkter, for eksempel ved at et plastmateriale smeltes om til plastpellets som kan brukes til å lage nye plastprodukter. Dette blir ofte kalt for resirkulering.

Ressurseffektivitet

Ressurseffektivitet er en betegnelse som brukes for å beskrive hvordan vi utnytter ressursene vi har tilgjengelig på en effektiv måte slik at minst mulig går til spille, for eksempel når vi gjør om matavfal til biogass og ulike typer biogjødsel.

Resirkulering

Resirkulering er et generelt begrep som beskriver en prosess der ressurser, råvarer og produkter er i omløp og brukes om igjen i et kretsløp.

 

Les mer

Relaterte saker