Vi sjekker pulsen på kundene våre

Title

Vi sjekker pulsen på kundene våre

Vi er helt avhengig av fornøyde kunder. Tilbakemeldinger viser oss hvor vi leverer og hvor vi kan forbedre oss.

Jason Skidmore blog banner

Tilbakemeldinger fra kunder hjelper oss å kontinuerlig forbedre våre tjenester og jeg vil takke alle som har tatt seg tid til å svare på våre kundeundersøkelser.

Vi gjennomfører undersøkelser i starten av kundeforholdet, i tillegg til ved senere anledning hvor det har skjedd en form for leasingaktivitet. Det er en kontinuerlig prosess og vi prøver å spørre om tilbakemeldinger en gang i året for å fange opp eventuelle problemer og områder vi kan bli bedre på.

Tidligere undersøkelser har vist et forbedringspotensiale ved praksis for innsamling av utstyr. Selv om vi har forbedret oss der, avdekker undersøkelsene nå andre områder vi kan bli enda bedre på.

Likevel er flesteparten av kundene våre fornøyde med kundeservicen – og det skal vi fortsette å sørge for.

Resultatet av den siste undersøkelsen vi gjennomførte (høsten 2018) forespurte bedre grensesnitt og brukervennlighet i våre verktøy. Det var et enormt fokus hos oss i 2018, noe kundene våre vil dra nytte av i løpet av 2019.

Bærekraft er et kjøpskriterium

Vi begynte med undersøkelser av nye kunder for to år siden. Selv om det har vist et høyt nivå av tilfredshet har holdninger til bærekraft endret seg. Hver gang vi gjør undersøkelsen sier en større andel av respondentene at bærekraft er en av grunnene til at de valgte våre tjenester.

Vi fortsetter med bærekraftfokuset slik at vi leverer tjenestene på så bærekraftig måte som mulig. Resultatene av fokuset publiseres i vår neste bærekraftrapport.

Jeg ønsker å takke på vegne av hele teamet hos 3 Step IT

Jason Skidmore

AddToAny