Verdens miljødag 5. juni:

Sammen for en bærekraftig fremtid

Title

Verdens miljødag 5. juni: Sammen for en bærekraftig fremtid

3 Step IT selger bærekraftige løsninger. Vi leverer budskap om sirkulærøkonomien og snakker mye om CO2-besparelsene gjenbruk medfører. Men hvor miljøvennlige våre ansattes hverdag?

5. juni er verdens miljødag og det er en viktig dag for oss. Siden FN startet markeringen av dagen i 1974 har verdens miljødag blitt en feiring av planeten og en viktig driver for å spre kunnskap om hvordan vi kan ta bedre vare på den.

3 Step IT er pådrivere for sirkulærøkonomien og jobber hardt for å gjøre den til virkelighet. Det betyr at vi også jobber for å spre kunnskap om det internt i selskapet. For å feire verdens miljødag oppmuntrer vi alle våre ansatte til å gjøre en innsats for miljøet i løpet av de neste to ukene.

#BeatAirPollution

Årets tema for verdens miljødag er å hamle opp med luftforurensning. 91% av verdens befolkning puster forurenset luft og mer enn 7 millioner mennesker dør hvert år som følge av forurenset luft. Dårlig luftkvalitet knyttes til omfattende helseproblemer som kreft, hjertesykdommer, slag og astma. Forurenset luft har også sterk korrelasjon med miljømessige problemer; klimaendringer og global oppvarming.

Forurenset luft er et stort problem, spesielt i lavinntekt- og middelklasseland. Selv om lufta tilsynelatende er frisk i andre deler av verden kan vi ikke lenger ta god luft for gitt noen steder.

Du er herved utfordret

Vi utfordrer alle 3 Steppere men vi utfordrer også deg. Det kan være noe så enkelt som å ta sykkelen fremfor bilen en dag. Du velger hvordan du ønsker å bidra til å #BeatAirPollution. Miljøvennlige vaner starter i det små og vi trenger at alle blir med. 

AddToAny