Undersøkelse: De fleste IT-beslutningstakere er imot consumerisation

Title

Undersøkelse: De fleste IT beslutningstakere er i mot consumerisation

En ny studie fra 3 Step IT i Finland viser at de fleste IT beslutningstakere er i mot utviklingen ofte referert til som «consumerisation».

Men det betyr ikke at beslutningstakere tror at utviklingen av consumerisation kan stoppes. De håper bare at det finnes egnede verktøy og prosedyrer for å kontrollere det.

IT serviceselskapet 3 Step IT, har gjennomført en studie som ser på holdningene til beslutningstakere for IT vedrørende fenomenet consumerisation. Begrepet innebærer at ansatte bruker arbeidsrelaterte verktøy på sine egne nettbrett og smarttelefoner, og som krever at arbeidsgiver supporterer dem. Studien ble gjennomført i oktober 2012, og utvalget bestod av 111 finske beslutningstakere for IT fra ulike sektorer.

Blant de utvalgte svarte 50 prosent at det kun var mobilt utstyr levert av arbeidsgiver som var tillatt å bruke i jobben, mens 47 prosent tillater de ansatte å bruke sitt private utstyr. 61 prosent av beslutningstakerne var mot bruk av medarbeidernes private utstyr på arbeidsplassen, mens 33 prosent var for. 77 prosent av respondentene svarte at det ikke var tillatt å laste ned eksterne programmer på enhetene.

"Studien avslører en motstridende holdning til fenomenet consumerisation. De fleste beslutningstakere for IT har en negativ holdning til dette fenomenet, men samtidig er de oppmerksomme på at consumerisation bare vil øke og ikke kan unngås. Antall uavhengige klienter vil øke, og skytjenester vil bidra ytterligere til fenomenet. Yngre generasjoner vil i større grad bruke de samme enhetene i jobb og privat.", sier Keijo Vikkula, viseadministrerende direktør i 3 Step IT.

Få tiltak  
Selv om consumerisation er uunngåelig og vil infiltrere bedriftenes IT-avdelinger, er det satt i verk  få tiltak for å kontrollere utviklingen.

Kun 35 prosent av selskapene har utvidet utstyrstilbudet som gjør at de ansatte kan velge det utstyret de selv ønsker. 28% har tilpasset sine retningslinjer for IT til å gjelde bruk av privat utstyr, og 12% tilbyr support for ansattes eget utstyr.

Fordeler og ulemper med consumerisation
Ifølge respondentene er de største ulempene med consumerisation: redusert datasikkerhet (85% av respondentene), vanskelig å administrere (83%) og problemer forbundet med oppdateringer.

Økt motivasjon ble identifisert som den viktigste fordelen med consumerisation. Dette skyldes de ansattes mulighet til selv å kunne velge utstyr for å utføre jobben sin. 61 prosent av de spurte var enige om at medarbeidernes bruk av eget utstyr forbedrer deres motivasjon på jobben, mens 31 prosent var uenige i denne påstanden. 60 prosent mener at mulighetene til å jobbe hjemmefra ble forbedret, og 40 prosent mener det ikke er tilfelle.

44 prosent av respondentene er enig med påstanden om at bruk av ansattes eget utstyr øker effektiviteten, mens 52 prosent er uenige. 56 prosent mener at kostnader vil øke som følge av consumerisation, mens 38 prosent tror de vil reduseres.

"Selv om consumerisation også gir klare fordeler, skaper det utfordringer for allerede etablerte rutiner for IT-avdelingene. Bekymringer knyttet til datasikkerhet og usikkerhet vedrørende programvare-kombinasjoner og programvare-kompatibilitet vil øke betraktelig. Dessuten vil brukerne kreve individuell oppfølging, avhengig av den enkelte brukers utstyr. Alt dette medfører økte kostnader", fortsetter Vikkula.

"Produsentene lanserer nye modeller i markedet kontinuerlig, og utviklingen skjer raskere og raskere. Dette er grunnen til at consumerisation har kommet som en overraskelse på mange bedrifter, og mange forsøker nå febrilsk å finne en løsning for å håndtere situasjonen. Bedrifter har som regel klart definerte prosesser for utstyrsadministrasjon. Consumerisation krever at IT-avdelingene kommer opp med en helt ny styringsmodell, fordi levetiden av mobilt utstyr kun er ca. 15-18 måneder, mens en PC bør fungere tilfredsstillende i ca 36 måneder," forklarer Vikkula videre.

Bakgrunn
Formålet med studien fra 3 Step IT var å fremskaffe mer informasjon om fenomenet ofte referert til som ‘consumerisation’. Studien er en internett-basert undersøkelse utført av Manifesto Consulting Oy på oppdrag fra 3 Step IT i oktober 2012. Respondentene var 111 finske IT beslutningstakere fra ulike bransjer.

3 Step IT tilbyr en enkel, problemfri og sikker tilnærmingsmåte til å få Consumerisation til å fungere for deg

 

AddToAny