Tilgang over eierskap:

Har du vurdert det?

Title

Tilgang over eierskap - har du vurdert det?

Teknologien utvikler seg stadig raskere og vi får hele tiden tilgang til mer avanserte duppeditter. Det betyr at dagens virksomheter blir mer avhengig av å oppgradere teknologiske verktøy oftere. I 2018 trenger du ikke lenger å eie verktøyene du bruker. Abonnementer, leasing og deling er løsninger som gjør det mulig å henge med i utviklingen ved å betale for bruk, ikke kjøp.

Så hva bør vi egentlig eie?

Det er selvsagt fremdeles mange ting man bør eie i en bedrift, men svaret på hva den ikke burde eie i 2018 er ganske enkelt; ingen datamaskiner, telefoner eller biler.

Å eie IT-utstyret fra start til slutt er en belastning for bedriften og for TCO (total kost av eierskap). IT-utstyr faller raskt i verdi etter kjøp og lønner seg derfor oftest å lease. På den måten er det også enkelt å oppgradere utstyret når du trenger det, ikke bare når budsjettet tillater det. Når du kan skifte ut utstyret når du trenger oppgraderinger, øker produktiviteten blant de ansatte. Fornøyde brukere er nøkkelen til produktive ansatte.

Se hvordan leasing i et livssyklusperspektiv fungerer for en av våre kunder

"Men vi leaser ikke..."

De aller fleste bedrifter benytter seg allerede av leasing eller leie. Gjerne biler, kaffemaskiner eller andre ting. Det føles kanskje som noe annet å lease/leie IT-utstyr, men fordelene ved å lease IT-utstyr er de samme, om ikke fler.

For deg som vurderer leasing, men ikke er 100% overbevist, har vi samlet 5 av de viktigste grunnene til hvorfor vi mener det er bedre å lease enn å eie:

  1.  Raskt og enkelt. Leasing er en prosess som gjennomføres raskere enn kjøp fordi det ikke trenger å settes av betydelige andeler av budsjettet. Det betyr at beslutningen om å lease ikke krever like mye tid og planlegging som ved kjøp. Dermed er det enklere å dekke nye behov som dukker opp underveis.
  2. Tillegssikkerhet er ikke et spørsmål. Når du finansierer utstyr gjennom leasing trenger du som regel ikke sikkerhet. Produktene du leaser står for sikkerheten du ellers måtte oppgi ved et banklån. 
  3. Planlegging blir enklere. Kostnaden bedriften betaler for leasingavtalen er tilpasset produktenes levetid. Lengden på leasingavtalen avhenger av hvilken type produkter du leaser. For IT-utstyr er leasingperioden vanligvis 3 år, hvor forutsigbarheten rundt budsjettplanlegging, likviditet og utskiftning blir enklere da du på forhånd kjenner til leasingkostnadene for hele perioden.
  4. Fradragsberettiget. Leasingkostnaden er fradragsberettiget i skatteregnskapet. Det er også fullt fradrag for Merverdiavgiften på leasingkostnaden. Siden det leasede utstyret ikke normalt føres som en eiendel i balansen, påvirkes kun driftsresultatet i løpet av leieperioden.
  5. Fleksibelt. Leasing er en fleksibel finansieringsform da det tillater bedriften å tilpasse kostnader til endringer i bedriften og omverdenen. Om du kjøper IT-utstyret ditt er det vanlig at verdien avskrives etter tre til fire år uavhengig av hva som skjer i teknologiutviklingen. Om du leaser IT-utstyret kan du endre periodiseringen av kostnadene og justere brukstiden ut fra utviklingsbildet.

Med leasing betaler du altså en fast avgift per termin for utstyret i leasingavtalen. Kostnaden avhenger dels av utstyrets restverdi og dels av hvor lang periode du ønsker å lease utstyret. Når leasingperioden avsluttes og det er en resterende verdi i utstyret kan du enten kjøpe ut utstyret og fortsette å bruke det, eller la leasingbedriften selge utstyret videre i bruktmarkedet. Dermed slipper du mas og styr med avhending, samtidig som de ansatte får mer ut av utstyret enn hva som ellers hadde vært mulig eller produktivt for bedriften.

Les om hvordan du kan frigjøre kapital ved å selge bedriftens gamle IT-utstyr

Fortsatt ikke overbevist?

Enheter har en optimal livssyklus og teknologien vil etter denne syklusen begynne å svikte og skape problemer for brukeren. Når det skjer, øker supportkostnadene og produktiviteten synker drastisk. Vi mener den optimale livssyklusen for maskinvare er omkring 3 år.

Det mest vanlige feilen bedrifter gjør er at de ikke bytter ut IT-utstyret i tide. Det resulterer i at man pådrar seg kostnader i form av IT-support, nedetid og misfornøyde, lite produktive brukere. Nedsatt produktivitet kommer av flere grunner, blant annet at maskinene bruker lengre tid på å starte opp og at tyngre programvare krasjer med jevne mellomrom. Når slike situasjoner dukker opp er det ikke uvanlig å be om hjelp fra IT-avdelingen. Dermed har en datamaskin minsket produktiviteten til to personer. Det å ha en plan for utskiftning av utsyr er viktig, men det er enda viktigere å faktisk følge den.

VIL DU VITE MER? TA KONTAKT

AddToAny