Rælingen kommune har valgt 3 Step IT og Dustin som leverandør av iPad til Rælingsskolene

Title

Rælingen kommune har signert kontrakt med 3 Step IT og Dustin

3 Step IT og Dustin er stolte av å ha vunnet anbudet til Rælingen kommune for nettbrett til Rælingsskolene. Rælingen kommune har 17.000 innbyggere og ca. 1 200 ansatte. Kommunen har 8 skoler, herav 2 ungdomsskoler og 6 barneskoler. De 8 skolene har til sammen 220 lærere og nesten 2 300 elever. Hensikten med investeringen er å etablere en metodikk og gjennomføre opplæring, som sikrer et godt læringsmiljø, basert på nettbrett, for elever og lærere, og som er i tråd med rælingsskolens prinsipper og strategier. Rælingsskolen ønsket seg en løsning der elever og lærere har hvert sitt nettbrett, såkalt 1:1, og at dette er hovedverktøyet i hverdagen.

Oppdraget som 3 Step IT og Dustin vant inneholder:

1.            Leasning av nettbrett, inkl. deksel til lærere og elever

2.            Administrasjon og drift av nettbrett, herunder app-styring.

3.            Autentisering og samhandling med dagens administrasjonsløsninger for

               brukerhåndtering.

Varighet:

Avtaleperioden er 3 år med opsjon på forlengelse av avtalen med ytterligere 3 år.

Totalt 6 år dersom avtalen forlenges. Avtalen vil starte 1.1.2018.

                          

AddToAny