Posten Norge AS valgte 3 Step IT AS

Title

Posten Norge AS valgte 3 Step IT AS

3 Step IT AS signerte 2.9.2013 samarbeidsavtale med Posten Norge AS. Avtalen vil dekke finansiering og administrasjonstjenester av IKT utstyr og tilhørende produkter. Avtalen har en varighet over 3 år fra kontraktsinngåelse med mulighet for forlengelse med 1 + 1 år. Posten Norge AS har 20 000 ansatte og er etablert i alle de Nordiske landene, og avtalen dekker Norden.

Posten Norge AS har i dag ca. 11 000 arbeidsstasjoner med tillegg for skrivere og annet kontorutstyr. De ønsket en løsning hvor leverandøren leasing finansierer, administrerer og forvalter utstyret i avtaleperioden, samt tar hånd om det utrangerte utstyret ved avtalens slutt.

Posten Norge AS vektla følgende beslutningskriterier; Løsning og ytelse (50%), Leveringssikkerhet (20%), Merkantile forhold (30%). Etter disse tildelingskriterier ble 3 Step IT valgt og vi er stolte av å kunne være Posten Norge AS samarbeidspartner for avtaleperioden.

AddToAny