MacGregor Norge AS signerer avtale med 3 step it på LCM av IKT-utstyr

Title

Macgregor Norge AS signerer avtale med 3 Step IT på LCM av IKT utstyr

Cargotec/Macgregor Norge AS har signert ny rammeavtale for IKT anskaffelser for 2014.

Avtalens verdi er på ca. kr. 12 000 000,-. Dette skal dekke klienter, print og nettverksutsyr, samt programvare.

Bakgrunn:

Cargotec satser tungt i Norge og har kjøpt opp nye selskaper som skal underbygge videre fremtidig virksomhet i Norge. I den anledning har de valgt å videreføre det internasjonale samarbeidet de har hatt med 3 Step IT siden 2003. De skal rulle ut ny infrastruktur som skal tilrettelegge for en samordnet løsning som knytter Cargotec/Macgregor sammen med den øvrige virksomheten globalt.

AddToAny