Title

Leasing vokser kraftig i Norge

PRESSEMELDING

Leasing vokser kraftig i Norge
– 2011 nok et solid år for 3 Step IT

(Oslo 29.3.2012).  Leasingselskapet 3 Step IT har vokst kraftig i Norge de siste årene. I 2010 økte omsetningen med 31 prosent og i fjor vokste selskapet med ytterligere 10 prosent. Inngangen til 2012 vitner om et nytt, kraftig byks. Omsetningen første kvartal ser ut til å bli hele 60 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

Økonomisk usikre tider, kombinert med ønsket om å beholde mer av kapitalen tilgjengelig, gjør at stadig flere selskaper velger å lease fremfor å eie. Trenden er, nasjonalt og globalt, at alt som ikke tilhører kjernevirksomheten settes under lupen for mulig leasing: Datamaskiner, servere, biler, kontormøbler, hyllesystemer, maskiner og mye mer.

Dette bekreftes av den formidable veksten i det finske leasingselskapet 3 Step IT. Siste to år har selskapet vokst globalt med hele 67 prosent: 37 prosent i 2010 og 30 prosent i 2011. Utviklingen i Norge er også solid med 41 prosent vekst to siste år: 31 prosent i 2010 og 10 prosent i 2011. Omsetningen for 2011 endte på 324 millioner kroner, med et resultat før skatt på 12,3 millioner kroner.

– Tatt i betraktning den kraftige veksten i 2010, var det ikke å forvente at vi skulle matche den samme økningen i prosent 2011, men 10 prosents vekst er vi likevel godt fornøyd med. Nå tyder mye på at vi igjen gjør et kraftig hopp. Hele 60 prosent vekst i Q1 i forhold til Q1 i fjor er unikt bra, sier Peer Velde, administrerende direktør i 3 Step IT.

Vokser innenfor retail og produksjonsutstyr
Foruten økt interesse for å lease teknologisk utstyr, som 3 Step IT alltid har vært blant de ledende aktører på, har det vokst frem flere nye produktområder. Først og fremst innenfor retailmarkedet og produksjonsutstyr, hvor leasing har blitt vel så utbredt som innenfor IKT-utstyr. Selskapet har etablert flere viktige samarbeidsavtaler med leverandører innenfor disse to segmentene. Det gjør at forventningene til årene fremover er store. De siste månedene har 3 Step IT også jobbet hardt med å utvikle nye salgskanaler.

– Utover at eksisterende kunder har utvidet sine avtaler til nye leasingsprodukter, ga 2011 nesten 80 nye kunder. Alt fra småbedrifter til store børsnoterte konsern. På partnersiden har vi tegnet en håndfull nye partnerskap, og i tillegg er vi i dialog med drøye 25 partnere til. For å kunne håndtere denne veksten har vi økt salgsavdelingen med 40 prosent siste år, hvor rådgivning rundt leasing og administrasjon av løsøre blir en stadig viktigere del av vår virksomhet, sier Velde.

Lease eller eie? Simuleringsverktøy gir svaret
Nytt av året er et IT-verktøy som spesielt er nyttig i diskusjoner med store kapitalsterke kunder som ikke har tradisjon for å lease utstyr. Dette verktøyet gir rådgiverne muligheten til å simulere den konkrete effekten av alternative finansieringsformer over tid. Effekten kan sammenliknes på alle ønskelige nøkkeltallsnivåer. F.eks. kan de påvise den konkrete innvirkningen på kundens EBT eller solvensgrad i et gitt år under finansieringsperioden, ved lån kontra leasefinansiering.

– Simuleringsverktøyet gir bedriftene et unikt godt beslutningsgrunnlag, som ofte ellers er basert på en enkel rentebetraktning. Dette mener jeg styrker vår målsetning om å fremstå som relasjonsorienterte, hvor de ulike casene sees på og behandles individuelt, i motsetning til tradisjonelle leasingselskaper som jeg føler er mer transaksjonsorienterte, sier Velde.

Gjennom flere nye samarbeidsavtaler er 3 Step IT også styrket på fundingssiden. For kundene innebærer det at 3 Step IT har en enestående tilgang på finansiering. Der den enkelte bank tilbyr kreditter i tråd med sin strategi, dekker 3 Step IT et langt bredere spekter ved hjelp av flere diversifiserte fundingsskilder. I tillegg kan selskapet ofte tilby større kreditter fordi de kan fordele eksponeringen over flere banker.

For ytterligere informasjon:
Peer W. Velde
Adm. dir. i 3 Step IT AS
Mobil +47 930 55 644

Pressebilder Velde: https://no.3stepit.com/bildegalleri

Om 3 Step IT
3 Step IT er et selskap som er spesialisert i styring og leasing av informasjonsteknologi. Vi hjelper våre kunder i forvaltningen av hele livssyklusen til IT-maskinvare, enkelt og kostnadseffektivt. 3 Step IT tjeneste består i hjelpe kundene gjennom hele livssyklusen til utstyret fra anskaffelse til avhending gjennom fremtidsrettede  leasing løsninger, aktiv forvaltning til effektiv utskifting og miljøvennlig resirkulering. 3 Step IT ble grunnlagt i Finland i 1997 og har vist sterk og lønnsom vekst siden den gang. Foreløpig IT 3 Step har virksomhet i fjorten land.

 

For mer informasjon:

www.3stepit.no

AddToAny