Title

Leasing ga økonomi til oppgradering av IT-parken

Gjennom å velge leasing fikk Berlevåg kommune råd til å foreta en større oppgradering av IT-parken. Dette ville neppe skjedd om kommunen eide IT-utstyret selv. Da ville slike IT-investeringer blitt veid opp mot andre viktige kommunale investeringer.

– For meg blir det feil å anse IT som en investeringspost i kommunebudsjettet, i konkurranse med sykehjemsplasser, barnehager og andre kommunale plikter. IT er og blir en driftsutgift, noe du trenger for å utføre jobben din. Således ser jeg ingen forskjell på datamaskiner, renhold, elektrisitet og andre driftskostnader.

Det sier IT-sjef Kjell Richardsen i Berlevåg kommune, en kommune som helt siden 2003 har valgt å lease IT-parken fremfor å kjøpe og eie utstyret selv. Han mener gevinstene med å leie fremfor å eie er så store at alle kommuner burde vurdere en slik løsning.

PC-er har knapt verdi etter 3-4 år

– Ta for eksempel kostnadsbildet med å eie sin egen maskinpark. For det første er IT en stor og komplisert investering, men det verste er at du binder opp store kommunale midler i utstyr som faller raskt i verdi. En PC har knapt noen verdi etter 3-4 år. En server holder kanskje enda ett år, før også den er klar for utskiftning, sier Richardsen.

Etter at finnmarkskommunen valgte å lease har kommunen også fått større oversikt og mer forutsigbarhet rundt IT-driften. Kommunen vet hva de har av utstyr, rapporter gir oversikt over hva det er verdt og de har kontroll på når PC-ene er modne for utskifting.

– Når IT var en variabel kostnad på kommunebudsjettet, en budsjettpost som ofte opplevde kutt, ble det til at vi flikket på det vi hadde av IT-utstyr. Det var vanskelig å få penger til større og nødvendige investeringer. Da dette ble en fast, stabil kostnad, fikk vi synliggjort IT-funksjonen, forteller Richardsen.

Finansuroen gir mer leasing

Det er leasingselskapet 3 Step IT som har bistått kommunen i å lease sin IT-park, og administrerende direktør Peer Velde i 3 Step IT forteller at leasing er en økende trend både nasjonalt og internasjonalt.

– Med stram kommuneøkonomi er det ikke fornuftig å investere tungt i datautstyr som faller som en stein i verdi. Velger du leasing frigjøres kapitalen som ellers ville vært bundet opp i utstyr, altså kapital som kan brukes på andre kommunale oppgaver, sier Velde.

Som en forsterkende effekt på leasingmarkedet innvirker den finansielle uroen. I urolige tider er god likviditet spesielt viktig, og én løsning er å ikke binde opp penger i utstyr.

– Likviditet bør brukes der den gir best avkastning, enten det dreier som om produktutvikling, salgskampanjer eller oppkjøp, sier Velde.

En annen konsekvens av den finansielle uroen, er at svært mange bedrifter velger å forlenge leieavtaler. Fremfor å investere i nye datamaskiner hvert tredje år, en vanlig syklus innen leasing av IT-utstyr, beholder mange bedrifter dataparken ytterligere ett år, noe som er har vært gunstig for 3 Step IT.

– Den siste tiden har vi sett økt etterspørsel etter det vi kaller ”sale & lease back”, noe som betyr at vi kjøper eksisterende utstyr fra kunden. Grunnen til at dette er populært, er at bedriften ser at balanseposten på teknologianskaffelser etter hvert utgjør betydelige summer, og vi kan da hjelpe til å omgjøre utstyret til kontanter, sier Velde.

French Bakery leaser hele produksjonsparken

Utover å tilby finansielle leasingsløsninger innenfor IT-utstyr, seiler en rekke nye produktområder opp som lukrative områder for 3 Step IT. Velde nevner at i porteføljen ligger både kontormøbler,  lager- og butikkinnredninger, hyllesystemer og ulike produksjonsmaskiner.

– Å lease produksjonsmaskiner blir stadig mer vanlig, og blant kundene våre finnes flere industrikunder, deriblant French Bakery som leaser hele produksjonsparken sin gjennom oss. En viktig grunn er at leasing ikke belaster de trekkrammer man har hos sin daglige bankforbindelse, og således tilfører bedriften tilleggslikviditet.

For ytterligere kommentar:
Peer W. Velde
Adm. dir. i 3 Step IT AS
Mobil +47 930 55 644

Gjennom å velge leasing fikk Berlevåg kommune råd til å foreta en større oppgradering av IT-parken. Dette ville neppe skjedd om kommunen eide IT-utstyret selv. Da ville slike IT-investeringer blitt veid opp mot andre viktige kommunale investeringer.

Om 3 Step IT

3 Step IT er et selskap som er spesialisert i styring og leasing av informasjonsteknologi. Vi hjelper våre kunder i forvaltningen av hele livssyklusen til IT-maskinvare, enkelt og kostnadseffektivt. 3 Step IT tjeneste består i hjelpe kundene gjennom hele livssyklusen til utstyret fra anskaffelse til avhending gjennom fremtidsrettede  leasing løsninger, aktiv forvaltning til effektiv utskifting og miljøvennlig resirkulering. 3 Step IT ble grunnlagt i Finland i 1997 og har vist sterk og lønnsom vekst siden den gang. Foreløpig har 3 Step IT virksomhet i fjorten land. For mer informasjon: www.3stepit.no

AddToAny