Dansk regjering investerer i innkjøpskompetanse

Title

Dansk regjering investerer i innkjøpskompetanse

3 Step IT kan skryte av en sirkulær forretningsmodell gjennom 20 år og blir stadig mer relevante med fremveksten av den sirkulære økonomien - fra alle kanter.

Den danske regjeringen la nylig frem en «strategi for en sirkulær økonomi – mer verdi og bedre miljø gjennom design, bruk og gjenbruk». Strategien inneholder et initiativ som skal løfte kompetansenivået i offentlige innkjøp med hensikt om å dominere innen grønn og sirkulær økonomi.

Initiative som retter seg spesifikt mot innkjøp legger vekt på det sirkulære perspektivet innen anskaffelser. Det sies at det er mangel på kunnskap og evnen til å inkludere relevante sirkulære krav til leverandører og retningslinjer for å fremheve sirkulære produkter og tjenester i anbud.

Investeringen i innkjøpskompetanse har som hensikt å bevisstgjøre og fremheve miljømessige vurderinger i offentlige anskaffelser. Det overordnete målet med strategien er å gjøre Danmark til forløper i grønne og sirkulære anskaffelser innen offentlig sektor.

Dansk regjering vil også rette oppmerksomheten mot den totale kostnaden av produkter og tjenester. Det krever et fokusskifte fra kjøpspris til å inkludere anskaffelse, administrasjon, vedlikehold og resirkulering eller gjenbruk – altså den fullstendige livssyklusen.

3 Step IT har allerede flere kunder innen offentlig sektor i flere land, men det nye initiativet for investering i innkjøpskompetanse åpner flere dører for oss i offentlig sektor i Danmark. Nye lovgivninger, reguleringer og strategier som denne er å finne i flere og flere land – til vår fordel.

Bevisstgjøring og kunnskapsløft, samt utvikling av verktøy for adapsjon til en mer sirkulær måte å anskaffe produkter og tjenester gjør 3 Step IT mer relevant enn noen sinne.  

AddToAny