Cash til ekspansjon eller tøffere tider?

Title

Cash til ekspansjon eller tøffere tider?

Leasingselskapet 3 Step IT

Cash til ekspansjon eller tøffere tider?  

Noen bedrifter utnytter nedgangstider til å ekspandere, mens andre føler behov for sikkerhet i tilfelle markedet svikter. En fellesnevner er likevel behov for likviditet. Noe av det mest strategiske du kan gjøre – enten du rigger for fart eller for å ri av en

Året er på hell og mange bedriftsledere gjør seg tanker om hvordan de skal fronte det nye året. Det som gjør inngangen til 2012 spesiell, er at sjelden har usikkerheten rundt den økonomiske situasjonen vært større. Dette merker leasingselskapet 3 Step IT.

– Antallet henvendelser fra bedrifter har økt betydelig de siste ukene, og generelt havner disse forespørslene i én av to kategorier: Selskaper som ønsker å frigjøre kapital gjennom å lease mer, eller dem som anser usikre tider som en unik mulighet. Vi kan hjelpe dem begge, forteller Peer W. Velde, Adm. Dir i 3 Step IT.

Vil styrke konkurransekraften
Spesielt er det stor interesse for tiltak som kan styrke bedriftenes konkurransekraft. Det kan være IT-systemer som effektiviserer vareflyten, moderne maskiner som automatiserer deler av produksjonen eller bedrifter som vil utnytte ledig kapasitet til produktutvikling.

– I nedgangstider sitter rabattene løsere, og utnyttes det er du godt posisjonert når oppgangen kommer. Dessverre utsetter mange bedriftsledere slike strategiske investeringer i urolige tider – selv om man egentlig da burde agere, mener Velde.

For å skaffe likviditet til en slik offensiv satsing mener han alle bedriftsledere burde vurderer leasing.
– Det som gjør leasing ekstra interessant er at denne typen finansiering ikke belaster bedriftens kredittramme i banken.

French Bakery ble reddet fra konkurs
Men selvsagt kan ikke alle bedrifter rigge for mer fart. For utsatte bedrifter, eksempelvis eksportbedrifter, er det ekstremt viktig å ha likviditet tilgjengelig hvis noe uforutsett skulle skje. Kanskje kansellerer utenlandske kunder bestilte varer, eller at bedriftene sliter med å få lån i banken.

Én bedrift som opplevde dette ved forrige finanskrise var French Bakery. Selskapet kom i en alvorlig krise da deres faste bankforbindelse droppet den lovte finansieringen for utvidelse. Spesielt kritisk var det at avslaget kom rett før de skulle starte opp, og uten finansiering til større lokaler og nye produksjonsmaskiner hadde ikke French Bakery eksistert i dag, mener daglig leder Gjermund Østby i French Bakery.
– Løsningen ble å lease hele produksjonsparken fremfor å kjøpe den selv. Dette greide vi med bistand fra 3 Step IT, som satte sammen en finansiering bestående av tre ulike finansieringskilder. Deres kontakter i finansmarkedet og spisskompetansen rundt hvordan vi kunne kombinere ulike finansieringskilder, var uuvurderlig den gang, minnes Østby.
Finner alltid en løsning!
For selskaper som trenger likviditet, uavhengig av hvilket formål de trenger penger til, tilbyr 3 Step IT en rekke muligheter.

– I tilfellet med French Bakery var løsningen altså flere finansieringskilder. Dette er noe vi i større grad enn banker er i stand til å gjøre, og dermed kan vi behandle hvert enkelt case individuelt. Andre muligheter er å optimalisere leietiden for det enkelte objekt, eller å tilpasse leien til kundens kontantstrøm. Selger du for eksempel hagemøbler eller båter, kan løsningen være å betale noe lavere leie i vinterhalvåret når inntektene er lave. Det er også stor etterspørsel etter det de kaller «sale & lease back», hvilket betyr at vi kjøper eksisterende utstyr og leier det tilbake til bedriften. På den måten kan vi omgjøre utstyret til kontanter. Uansett: Vi finner alltid en løsning, forteller Velde.

For mer informasjon:   www.3stepit.no

I en periode preget av stor økonomisk usikkerhet, merker Peer Velde i 3 Step IT stor etterspørsel fra bedrifter som ønsker å styrke likviditeten gjennom leasing.

 

AddToAny