Partnerskap for en mer sirkulær økonomi

Title

Blancco & 3 Step IT: Samarbeid for en mer sirkulær økonomi

Både 3 Step IT og Blancco ble grunnlagt i 1997. Allerede da inngikk selskapene et partnerskap for å sikre sertifisert datasletting for avhendet IT-utstyr.

3 Step ITs løsning for livssyklushåndtering av IT-utstyr kombinert med Blanccos verktøy for datasletting tilrettelegger for at virksomheter skal lykkes i en sirkulær økonomi – og har gjort det siden lenge før begrepet oppstod.

Hva er sirkulærøkonomi og hvordan inngår vi partnerskap for å realisere det?

Tradisjonelt sett gjennomgår IT-utstyr tre stadier i løpet av livssyklusen: produksjon - bruk - kast. Dette er verken økonomisk eller miljømessig bærekraftig. 3 Step IT rekonstruerte prosessen og utviklet en sirkulær løsning bestående av fire steg: Produksjon - bruk - gjenbruk - resirkulering.

3 Step IT gjør det lett for virksomheter å skifte ut teknologi på en enkel, kostnadseffektiv og bærekraftig måte. Vi fjerner også den administrative byrden ved anskaffelse og håndtering av IT gjennom livssyklusen.

Les også: Ta opp sikkerhetskampen med oppgradering av infrastrukturen

«Vi er stolte av vårt 20 år lange partnerskap med Blancco.
Sammen gjør vi den sirkulære økonomien til realitet ved å levere håndfaste fordeler til kunder og det overordnete samfunnet. Vår vinn-vinn-løsning er produkt av samarbeidet og har som hensikt å hjelpe virksomheter med å bruke teknologi på en bærekraftig måte og samtidig ivareta datasikkerheten»

- Jason Skidmore, MD UK, 3 Step IT

Akselererende teknologiutvikling øker også mengden av data. Organisasjoner har nå så mye data at det blir problematisk å håndtere og lagre alt. Samtidig må alle virksomheter ivareta sikkerheten for kundedata og handle i samsvar med reguleringer for databeskyttelse.

Blancco hjelper virksomheter med å forbedre sine prosesser for datahygiene, -sikkerhet og -sanering med sikre og sertifiserte løsninger for datasletting på tvers av datalivssyklusen – uavhengig av om dataene er aktive eller utdaterte. Blancco gjør også sikring av data enklere ved hjelp av revisjonssporing.

«Blancco er fornøyd med å bidra til å gjøre sirkulærøkonomien til en realitet. I 20 år har vi samarbeidet med 3 Step IT for å muliggjøre ansvarlig og sikker resirkulering og gjenbruk. I likhet med teknologiutviklingen vil vi fortsette å utvikle vårt partnerskap og våre løsninger»
- Alan Bentley, President Global Sales, Blancco

Sammen gjør 3 Step IT og Blancco det mulig for bedrifter å ta del i den sirkulære økonomien.

Les mer om sikker og bærekraftig livssyklushåndtering av IT-utstyr >>>

AddToAny