3 Step iT kjøper ITmove AS

Title

3 Step IT kjøper ITmove AS

Norske bedrifter ønsker mer bærekraftig IT-drift

(Oslo 25.8.2015). IT-leasingselskapet 3 Step IT fortsetter sin strategiske vekst i Norge. Nå kjøper de selskapet ITmove, et norsk IT-selskap lokalisert i Ski som har lang erfaring og bl.a. bidratt i flere av de største PC utrullingene i Norge de siste 10 årene. Viktige pådrivere for oppkjøpet er norske bedrifters behov for en strømlinjeformet og bærekraftig IT-drift. Offentlige krav om at sletting av data innenfor flere sektorer skal foregå i Norge er også viktig for oppkjøpet.

3 Step IT er et finsk selskap med datterselskaper i mange land. Selskapet har de siste årene vokst kraftig og for konsernet ble 2014 et rekordår. Gjennom oppkjøpet av ITmove, som med 10 ansatte omsetter for MNOK 15, tar selskapet ytterligere grep om det norske markedet.

– Dette markedet er i kraftig vekst og det skyldes først og fremst tre faktorer: Ønsket om å beholde mer kapital ved å droppe store investeringer i PC-er som faller raskt i verdi, enklere IT-drift og bedre kontroll over utstyret, for eksempel alt rundt konfigurering, lisenser, oppgraderinger m.m. samt sikrere og mer miljøvennlig avhending av IT-utstyret, sier Peer Velde, adm. dir. i 3 Step IT

Oppkjøp og etablering i Stavanger og Bergen

Oppkjøpet betyr en sterk posisjonering i Norge for 3 Step IT, og kommer i kjølvannet av kontoretableringer i Stavanger og Bergen. Blant annet forteller Velde om en kraftig økning i antallet henvendelser fra selskaper innenfor olje- og gassektoren, en sektor som tidligere har vist liten interesse for å lease IT-utstyr. Nå er selskapet i sluttforhandlinger med en rekke aktører innenfor petroleumssektoren, hvor nettopp motivet om å beholde mer av kapitalen er en kraftig pådriver.

Oppkjøpet av ITmove styrker 3 Step IT på flere områder, eksempelvis klargjøring av utstyr, logistikk, konfigurasjon, installasjon og avhending. Blant annet medfølger et 1600 kvadratmeter stort konfigurasjonssenter og lager.

Sykehus må slette data i Norge

– Hele 95 prosent av IT-enhetene som ble returnert til oss i fjor ble videresolgt. For selskapet totalt dreide dette seg om rundt 220.000 enheter som ble vasket, oppgradert og hvor alle data ble forsvarlig slettet før maskinene ble videresolgt. Typiske kjøpere er bedrifter med mindre behov for en kraftig og moderne maskinpark, eksempelvis skoler, ulike institusjoner, småbedrifter og privatpersoner. Ca. 80 prosent av utstyret selges til EU-land, sier Velde.

Når det gjelder sletting av data så er det for eksempel strenge reguleringer om at dette må foregå i Norge. Blant annet gjelder dette for norske sykehus som ikke kan sende maskiner med sensitivt innhold ut av landet.

– Oppkjøpet av ITmove betyr at vi i sterkere grad kan betjene denne delen av IT-syklusen, altså avhending av IT-utstyr. Dette er svært viktig for oss, og allerede har vi signert avtaler med flere av landets helseforetak.

Nordmenn kaster mest EL-avfall i verden

Selv om norske ledere i dag er mer opptatt av å tenke bærekraftig IT-drift enn for noen år tilbake, mener Velde at vi fortsatt har et godt stykke å gå sammenlignet med bedriftsledere i våre naboland. Men dette er ikke bare et problem blant norske bedriftsledere. Det er en holdning blant nordmenn generelt. Han viser blant annet til en fersk rapport fra FN-organet United Nations University som avslørte at nordmenn i fjor kastet hele 41,8 millioner tonn elektronisk avfall. I snitt kastet altså hver og en av oss 28,4 kilo med såkalt EE-avfall.

– Vi vet at EL-avfall inneholder svært mange giftige stoffer, men likevel er nordmenn verstingene når det gjelder å kaste denne type avfall. Tall fra Gartner viser også at IKT-næringen står for omlag to prosent av det samlede CO2-utslippet, gjennom at serverparker, PC-er og IT-utstyr krever mye strøm. Nettopp derfor er det så viktig at bedriftene tenker miljø når de skal bytte ut sitt IKT-utstyr.

Kunnskapsmangel på alternativer

Den viktigste årsaken til at norske bedriftsledere er dårligere til å resirkulere IKT-utstyr enn våre nordiske naboer er imidlertid ikke vilje, men mangel på kunnskap, mener Velde. Dette bekrefter på mange måter en fersk undersøkelse blant norske bedriftsledere som Norstat gjorde på vegne av 3 Step IT i sommer. I undersøkelsen svarte 75 prosent av lederne at det var viktig eller svært viktig å tenke miljø rundt avhending av IKT-utstyr, men samtidig svarte 60 prosent av de samme lederne at de kastet PC-ene på gjenbruksstasjonene når de skulle byttes ut.

– Det er litt spesielt at så mange ledere sier at miljø er viktig, når de samtidig velger å kaste høyst brukbare PC-er på søppelhaugen når de skal byttes ut. Da bare vokser det enorme fjellet med EL-avfall. Det finnes en rekke mer bærekraftige løsninger for dette utstyret, som tatt i betraktning sine lave alder trolig har mange år igjen. Å lease IKT-utstyret er et av de kraftigste virkemidlene som kan tas i bruk om de ønsker å tenke bærekraftig IT-drift. Når vi nå styrker vår evne til å håndtere hele IT-syklusen, så håper jeg dette bidrar til at flere norske ledere ikke bare tenker bærekraftig, men også handler deretter, sier Velde.

For ytterligere informasjon:

Peer W. Velde
Adm. dir. i 3 Step IT AS
Mobil +47 930 55 644

Pressebilder Velde

Om 3 Step IT

Selskapet ble grunnlagt i 1997 og har hovedkontor i Helsinki, Finland. 3 Step IT er Nordens største leverandør av IT- og teknologi leasing. Selskapet har datterselskaper i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannia, Estland, Latvia, Litauen, Malaysia, Singapore og Hong Kong. 3 Step IT har rundt 350 ansatte og 3700 kunder som leaser mer enn 1,6 millioner objekter.

AddToAny