Title

3 Step IT fester grepet om leasingmarkedet

Det finske leasingselskapet 3 Step IT vokser kraftig i det norske markedet, og er i ferd med å ta en lederposisjon i et stadig mer attraktivt marked. I 2010 vokste selskapet med 31 prosent i Norge, og trenden fortsetter i år. Tall fra første halvår 2011 viser en vekst på ytterligere 30 prosent.

Leasing av datamaskiner, servere, kontormøbler, maskiner og annet utstyr er en tydelig trend blant selskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Det viser veksten blant leasingselskapene. Spesielt har finske 3 Step IT lagt på seg de siste årene. Eksempelvis var den globale omsetningen i konsernet i 2010 hele 37 prosent høyere enn i 2009. Samtidig bedret driftsmarginen seg betydelig, med en økning på 38 prosent etter skatt.

For årets seks første måneder var omsetningen i konsernet ca 1,4 milliarder norske kroner hvorav den norske virksomheten utgjør 174,4 millioner kroner, mot 134,5 millioner kroner i samme periode i fjor. Det er en vekst på 29,7 prosent. Bunnlinjen vokste også betydelig, med 24 prosent etter skatt. Dermed er selskapet godt i rute til å nå sine ambisiøse budsjetter.

– Stadig flere bedrifter ser god økonomi i å lease fremfor å kjøpe, og som en forsterkende effekt innvirker den finansielle uroen. I urolige tider er god likviditet spesielt viktig, og én løsning er å ikke binde opp penger i utstyr. Likviditet bør brukes der den gir best avkastning, enten det dreier som om produktutvikling, salgskampanjer eller oppkjøp, sier Peer Velde, administrerende direktør i 3 Step IT.

En annen konsekvens av den finansielle uroen, og som har forsterket resultatene til   3 Step IT, er at svært mange bedrifter velger å forlenge leieavtaler. Fremfor å investere i nye datamaskiner hvert tredje år, en vanlig syklus innen leasing av IT-utstyr, beholder mange bedrifter dataparken ytterligere ett år, noe som er har vært gunstig for 3 Step IT.

– Den siste tiden har vi sett økt etterspørsel etter det vi kaller ”sale & lease back”, noe som betyr at vi kjøper eksisterende utstyr fra kunden. Grunnen til at dette er populært, er at bedriften ser at balanseposten på teknologianskaffelser etterhvert utgjør betydelige summer, og vi kan da hjelpe til å omgjøre utstyret til kontanter, sier Velde.

Utover å tilby finansielle leasingsløsninger innenfor IT-utstyr, seiler en rekke nye produktområder opp som lukrative områder for 3 Step IT. Velde nevner at i porteføljen ligger både kontormøbler,  lager- og butikkinnredninger, hyllesystemer og ulike produksjonsmaskiner.

– Å lease produksjonsmaskiner blir stadig mer vanlig, og blant kundene våre finnes flere industrikunder, deriblant French Bakery som leaser hele produksjonsparken sin gjennom oss. En viktig grunn er at leasing ikke belaster de trekkrammer man har hos sin daglige bankforbindelse, og således tilfører bedriften tilleggslikvidiet.

For ytterligere informasjon:
Peer W. Velde
Adm. dir. i 3 Step IT AS
Mobil +47 930 55 644

Om 3 Step IT
3 Step IT er et selskap som er spesialisert i styring og leasing av informasjonsteknologi. Vi hjelper våre kunder i forvaltningen av hele livssyklusen til IT-maskinvare, enkelt og kostnadseffektivt. 3 Step IT tjeneste består i hjelpe kundene gjennom hele livssyklusen til utstyret fra anskaffelse til avhending gjennom fremtidsrettede  leasing løsninger, aktiv forvaltning til effektiv utskifting og miljøvennlig resirkulering. 3 Step IT ble grunnlagt i Finland i 1997 og har vist sterk og lønnsom vekst siden den gang. Foreløpig IT 3 Step har virksomhet i fjorten land. For mer informasjon: www.3stepit.no

AddToAny