Gransking avslørte alvorlig svikt i datasikkerhet

Title

Gransking avslørte alvorlig svikt i datasikkerhet

Den svenske regjeringen besluttet i august 2017 at det skulle gjennomføres en granskning rundt Transportstyrelsens anskaffelse av IT-drift. Granskingen avslørte alvorlig svikt i datasikkerhet og brudd på svensk lovgivning.

IBM Sverige AB fikk kontrakten om anskaffelsen av maskinvare, nettverk og program som fant sted i 2014 og 2015. I en artikkel skriver Anbud365 at kravene rundt sikkerhet i anskaffelsen ikke var tilfredsstillende og at sensitiv og sikkehetsbelagt informasjon ble håndtert på en måte som strider mot svensk lov.

«Denne saken er et eksempel på hvorfor det er så viktig å ha en fullstendig strategi ved anskaffelse av IT-utstyr som inkluderer sikkerhetsaspektet helt fra starten. Datalekkasjer kan ikke bare være svært ødeleggende for bedriften, med det kan også i fremtiden føre til brudd på GDPR» Sier Inge Raaholt, ansvarlig for remarketing og datasletting hos 3 Step IT.

Les hele saken her.

AddToAny