Finansavisen 02/09/19: Avvik mellom bærekraftstrategier og praksis

- mars 08, 2019

Mange vet ikke hva bærekraftig håndtering innebærer, selv om det oppgis som virksomhetens praksis, skriver Peer William Velde i 3 Step IT

 

I en internasjonal undersøkelse utført av Censuswide, på vegne av 3 Step IT, avdekkes det at mange virksomheter som sier de har retningslinjer for bærekraftig håndtering av IT ikke nødvendigvis praktiserer de.

 

26 prosent av virksomheter med retningslinjer for bærekraftig håndtering av IT, avhender brukt utstyr ved å dumpe eller destruere det. Det er en selvmotsigende praksis, da disse avhendingsmetodene er de minst bærekraftige. Resirkulering for gjenbruk av råmaterialer er heller ikke optimalt dersom utstyret fremdeles fungerer.

 

Mange vet ikke helt hva bærekraftig håndtering innebærer, selv om det oppgis som virksomhetens praksis.

For hva er egentlig bærekraftig håndtering av IT? De fleste av oss bruker teknologi i arbeidshverdagen og er innforstått med at det ikke er selve bruken som står for mesteparten av CO2-utslippet. Det er det naturlig nok produksjonen som gjør. Resirkulering reduserer mengden EE-avfall, men CO2-utslippet øker. Hvorfor? Fordi det fordrer økt nyproduksjon og energiforbruk som følge av gjenvinningsprosessen.

 

Fravær av bærekraftig praksis er et problem. Det er viktig at virksomhetene tar ansvar og tilegner kunnskapen som kreves for å bli mer bærekraftige. De bør benytte sirkulære løsninger og forretningsmodeller som tilrettelegger for gjenbruk av produkter og råmaterialer for å minimere avfallsmengden og maksimere utnyttelsen av naturlige ressurser.

 

Når man tenker på CO2-utslipp tenker mange umiddelbart på transportsektoren. Det er ikke så kjent at IT-utstyr produserer millioner av tonn CO2.En typisk bærbar PC produserer cirka 300 kilo CO2 fra produksjon til avhending. Det er sammenlignbart med en flyreise fra Oslo til Dubai.

 

Research hevder at IT-utstyr vil stå for 14 prosent av det globale avtrykket innen 2040; mer enn halvparten av transportsektoren. Apple rapporterer at 83 prosent av utslippet knyttet til iPhone X kommer fra produksjon. Gjenbruk av teknologi vil redusere CO2-utslippet.

 

Fra et bærekraftperspektiv er gjenvinning av materialer kun del av en større løsning. Hver gang teknologi avhendes oppstår behovet for å erstatte det. Hvis utstyret gjenbrukes av mindre krevende brukergrupper reduseres behovet for nyproduksjon. I 2018 produserte vi 49,8 millioner tonn EE-avfall globalt. Det tilsvarer vekten av 5.000 Eiffeltårn. Og teknologiproduksjonen anslås å øke med en fjerdedel i løpet av 5 år.

Over en fjerdedel av organisasjoner med retningslinjer for bærekraftig håndtering av IT dumper eller destruerer utstyret. 85 prosent av organisasjonene inkluderer ikke bærekraftaspektet i IT-strategien. Undersøkelsen viser at 60 prosent av denne gruppen kvitter seg med IT-utstyr ved å kaste eller destruere det. Det er kritisk å inkludere bærekraftkriterier i IT-strategiene og praktisere de for å redusere mengden EE-avfall og realisere verdier i brukt IT-utstyr.

 

Mennesket påvirker skjøre økosystemer overalt. Ressurslagrene er ikke utømmelige. Gjenbruk av IT kan være en del av løsningen; en måte vi kan redusere karbonavtrykket, bruk av råmaterialer og mengden EE-avfall på. Det handler ikke om valget mellom bærekraft og lønnsomhet. Gjenbruk vil skape mer verdi enn resirkulering. IT-utstyr er en naturlig kandidat for sirkulærøkonomiske forretningsmodeller. Ved å bruke livssyklustjenester for IT basert på en sirkulærøkonomisk tilnærming legges det opp til mer bærekraftig IT. Det er ikke bare gunstig kommersielt sett. Det er bra for planeten.

 

Peer William Velde,

Adm. direktør 3 Step IT

Les mer

Relaterte saker