Finansavisen 17.12.18: 3 Step IT vant Helse Midt-Norge

- desember 17, 2018

I dagens utgave av Finansavisen kan du lese om det nye samarbeidet mellom 3 Step IT og
Helse Midt-Norge:

"Helse Midt-Norge har inngått avtale om leasing og administrasjon av medisinsk utstyr. 3 Step IT får kjempe om IT-kronene.

 

Helse Midt-Norge har signert en ny rammeavtale som omfatter leasing og administrasjon av medisinsk utstyr for alle sykehus og helseforetak i regionen.

 

Avtalen har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år, og en estimert verdi på 160 millioner kroner.

 

Bildetekst: Direktør for stab og prosjektstyring Helse Midt-Norge, Ingerid Gunnerød og administrerende direktør, Peer Velde signerer den nye kontrakten mellom Helse Midt-Norge og 3 Step IT.

 

Halvt år
3 Step IT er plukket ut til å levere rammeavtalen


- Kontrakten er et resultat av en ca seks måneder lang prosess, som ble innledet med en leverandørsamling i mai der alle banker og leasingaktører fikk mulighet til å gi innspill i forkant av konkurransen, sier Peer Velde, adm. dir. i 3 Step IT, i en kommentar.

 

Anskaffelsen ble deretter kunngjort og anbudsdokumenter utstedt av helse-Norges felles innkjøpsenhet, Sykehusinnkjøp.

 

Det ble foretatt en prekvalifisering før kvalifiserte tilbydere fikk inngi tilbud. Utvalgte tilbydere ble siden innkalt til en forhandlingsrunde før endelig tilbud ble levert. 21. november ble tilbyderne varslet om at kontrakten skulle tildeles 3 Step IT.

 

Valg av leverandør ble foretatt på basis av hvilket tilbud som hadde det beste forholdet mellom pris og kvalitet i henhold til tildelingskriteriene gjengitt i konkurransegrunnlaget, opplyser Sykehusinnkjøp."

Les mer

Relaterte saker