Finansavisen 07.05.18: surfer på grønn IT-bølge

- mai 06, 2018

Tekst: Grunde Grimstad

En økende apetitt på "grønn IT" i næringslivet og oppmerksomhet rundt GDPR gir rakettvekst for IT-leasingselskapet 3 Step IT.

 

IT-leasingselskapet 3 Step IT rundet 20 år i 2017, og kunne krone jubileumsåret med sitt beste resultat noen sinne. Selskapet hadde en omsetningsvekst på 27 prosent sammenlignet med 2016, mens resultatet økte med 50 prosent.

 

GDPR-vekst
3 Step IT kan vise til god og jevn vekst over flere år, og i fjor landet omsetningen på 525,2 millioner kroner.– Det skyller for tiden en grønn bølge over næringslivet, og det inkluderer IT-feltet, forklarer adm. direktør Peer Velde i norske 3 Step IT.


– Det andre elementet er at mange selskaper er blitt langt mer opptatt av sikker sletting av data i forbindelse med det nye GDPR-direktivet.

 

Særnorsk eietrang
– Verdien på en PC stuper idet du tar den ut av pappen, og faller raskt i verdi etter det. I 20 år har vi argumentert for at det er langt mer lønnsomt å leie, sier Velde .– IT-leasing er den store trenden i utlandet. Det er nok den norske eietrangen som gjør at mange til nå har kjøpt IT-utstyret selv. Det finske morselskapet ble grunnlagt i Helsinki i 1997, og hevder selv å være Nordens største leverandør innen leasing av IT-utstyr og teknologi. Selskapet har datterselskaper i de skandinaviske landene, Baltikum, Storbritannia, Malaysia og Singapore. Konsernet har totalt 350 ansatte og 4.000 kunder som leaser 1,9 millioner forskjellige enheter.

 

Holdningsendring
– Når det gjelder bærekraftig IT-drift, har norske bedriftsledere dessverre en lang vei å gå i forhold til land vi liker å sammenligne oss med, forklarer Inge Raaholt, som er ansvarlig for gjenbruk og datasikkerhet i selskapet.


Han sier at bare en brøkdel av alle dagens PC-er går til gjenbruk, noe som kunne bidratt til å redusere det enorme problemet med EE-avfall i verden. De mener imidlertid at holdningene blant norske ledere er i ferd med å endre seg på dette feltet. – Flere ledere begynner å se at utstyret har en verdi ved gjenbruk i stedet for å gå i en container, også økonomisk sett. Videresalg av utstyr, som ofte bare er rundt to år gammelt, bidrar til å finansiere kjøp av nytt utstyr.

 

Grønne konsulenter
– Et hederlig unntak er de store konsulenthusene. Her har grønn forretningsdrift stått sentralt lenge, sier Velde. Blant dem er PwC, som i fjor gjorde avtale med selskapet om miljøvennlig og sikker utskifting av IT-parken. Det aller meste sendes videre til gjenbruk. PwC benytter også selskapets forvaltningstjeneste for å få bedre kontroll og rapportering rundt IT-utstyret, noe som også inkluderer tjenester for sikker sletting av data på det gamle utstyret.


Hele 3 Step IT-konsernet hadde i 2017 en samlet omsetning på 609 millioner euro.

Les mer

Relaterte saker