DN 31.10.19: Leasing kan bidra til det grønne skiftet

- april 10, 2019

Ana Maria Vasquez Røsjø, leder for grønn finans, og Carsten Thorne, administrerende direktør. 3stepIT er stolte av å ha partnere som SG Finans som tar bærekraft og sirkulærøkonomi på alvor.


Les hele saken under (Kilde):

Vi som driver med leasing er nødt til å tenke livssyklus for produktene vi finansierer, inklusive vedlikehold, kvalitet og bruktverdi – altså sirkulærøkonomi.

 

Ebba Boye og Anja Bakken Riise utfordret i et innlegg forleden regjeringen til å komme med tiltak for å øke farten for å tilpasse til mer sirkulære forretningsmodeller. De oppfordrer også næringslivet til å ta mer ansvar for å skape fortgang i det grønne skiftet.

 

Vi er helt enige. Alle aktører i en slik verdikjede, både direkte og indirekte, må ta mer ansvar for de aspektene de kan for å påvirke utviklingen av integrerte sirkulære løsninger:

  • Kundene bør være villige til å betale for merkostnadene.
  • Produsenter bør gå over til en «as-a-service»-mentalitet.
  • Regjeringen må bruke sin makt for å fremskynde overgangen til en grønnere økonomi.
  • Finanssektoren skal ikke bare innovere og tilpasse seg finansiering av sirkulære løsninger, men også kunne tilby mer gunstig «grønn» finansiering til denne typen konsepter.

Tradisjonelle leasing- og leieløsninger har i mange år gjort det enkelt for bedrifter å investere i beste tilgjengelige teknologi: nyere, mer effektivt og mindre ressurskrevende utstyr som oppfyller de høyeste miljøstandardene.

 

I finansbransjen merker vi nå tydelig at det grønne skiftet akselererer. Leasing som finansieringsform hjelper bedrifter med å redusere CO2-utslippene for eksempel i form av ny lavutslippsteknologi innen transport og anlegg. Sammen med våre samarbeidspartnere utvikles nye finansieringsstrukturer for å støtte sirkulære konsepter og løsninger.

 

Innen it finansierer vi blant annet Evrys konsept «devise-as-a-service» mot bedriftsmarkedet, og det innebærer finansiering av klienter/smarttelefoner håndtert i et livssyklusperspektiv. Dette inkluderer sikkerhet, drift og service. Evry tar ansvar for at utstyret går til gjenbruk i annenhåndsmarkedet, samt gjenvinning i henhold til de strengeste miljøkrav.

 

Innen konseptet «grønn mobilitet» finansierer vi Cycleurope Norges konsept «mobilitet-as-a-service» med leieløsninger for elsykler for ansatte. Det omfatter, i tillegg til selve syklene, vedlikehold, reparasjon og returordning etter endt leieperiode.

 

Leasing har en viktig rolle i overgangen til det grønne skiftet. Det er grunnleggende for vår virksomhet å maksimere livssyklusen til utstyret vi anskaffer og å sikre en høyest mulig verdi på slutten av levetiden til investeringen.

 

Derfor er det også økonomiske incentiver for å tenke bærekraft i kjernen av alt vi gjør.(Vilkår)

Les mer

Relaterte saker