Anbud365.no: Mentale barrierer i den sirkulære økonomien

- mars 06, 2017

 

Samfunnets bevissthet rundt avfall øker kontinuerlig, og det er en viktig drivkraft for gjenvinning, gjenbruk og delte tjenester – eller sirkulærøkonomi som betegner trenden. Det er også en drivkraft for leasing, fordi leasingselskapene må forventes å være spesialister i å utvinne maksimal verdi av brukt utstyr – gjennom nettopp gjenbruk.

 

Fra et teknologisk perspektiv er dataene lagret i brukte IT-produkter en annen type farlig avfall. Personvernforordningen gjennom GDPR-reguleringene (General Data Protection Regulation) har satt datasikkerhet på agendaen også i styrerommet. Leasingtagere ser verdien av leasingselskapenes plikt og evner til å slette alle deres data sikkert. All informasjon på brukt utstyr skal fjernes ved hjelp av godkjente verktøy, og all sletting skal være dokumentert og sporbart i etterkant.

 

I stedet for å anskaffe

Leasing er en måte å skaffe seg rett til å bruke en eiendel, i stedet for å anskaffe eiendelen selv. En uunngåelig endring er det generelle skiftet fra eierskap til tilgang. Denne trenden gir også grobunn for bedre utnyttelse. Vi kan ta et steg videre fra å kun gi tilgang til eiendelen, ved å muliggjøre mer produktiv bruk av eiendelen. Skytjenester er et eksempel på dette. Brukeren har tilgang til lagring og datakraft, men ikke eierskap til selve serveren eller disken. Samtidig kan tilbyderen tilby regnekraft og lagringsplass fra samme enhet til flere kunder, og slik utnytte kapasiteten til produktene i langt større grad. Miljøgevinsten er dermed åpenbar, ved at verden unngår produksjon av flere enheter enn nødvendig, samtidig som leasing også bidrar til gjenbruk av utstyret.

 

Det er opp til leasingindustrien å finne og tilby de beste løsningene til markedet, men det er opp til markedet – ikke minst offentlig sektor – å erkjenne hvor viktig det er å benytte leasing som anskaffelsesform for spesielt IT og teknologi, dersom de ønsker å delta og bidra i den sirkulære økonomien. Ikke bare for å ta miljøansvar, men også for å oppnå bedre økonomi, bedre tjenester og teknologisk utnyttelse. Nordisk Råd publiserte nylig en omfattende rapport med en studie av sirkulære anskaffelser i Norden (Circular Public Procurement in theNordic Countries). Denne peker konkret på leasingmodeller som et viktig verktøy og vitner i det minste om politisk vilje til å foreta slike endringer i offentlig anskaffelser. Nå gjenstår det å se i hvilken grad de forskjellige anskaffelsesorganene evner å implementere dem.

 

Fremtidens leasingstilbydere

Vi tror at fremtidens leasingtilbydere ikke er de tradisjonelle bankene som gjerne tilbyr leasing som en banktjeneste basert på renter og nedbetaling, men at markedet vil domineres av spesialistene som er rigget for gjenbruk og videresalg (noe som gjenspeiles i høyere restverdier som gir lavere leasingkostnad for bruker), og med tjenester som gir mer effektiv forvaltning og bruk av eiendelene. Eksempler på slike tjenester er kontroll på utstyr, sporing av utstyr, teknologioppdateringer, monitorering av ytelse, effektivisering av bestillingsprosess og logistikktjenester.

 

Vi ser at stadig større del av offentlig sektor benytter leasing av teknologi i sin anskaffelsesstrategi, og det er gledelig. Likevel er store deler av sektoren fortsatt negative til leasing generelt. Ofte fordi det anses som et rentebærende lån, og dermed noe de ikke skal drive med. Slike holdninger er imidlertid ikke basert på kunnskap og det er på tide at også politikerne anerkjenner leasingens plass i den nye, mer effektive og grønne økonomien.

 

Forskjellige varianter av teknologileasing vil vi se langt mer av i den nye sirkulærøkonomien fordi det fører til at vi får gjort mer for mindre, og dermed sparer både penger og miljøet.

Les mer

Relaterte saker